ODVISNOST IN DELO Z ODVISNIMI

Organizator

Društvo MSBZT Ljubljana

T 041 754 695 E irma.kiprijanovic@gmail.com
Datum & čas

22/4/2021

08:00

Lokacija

v spletnem okolju – zoom

08.00 - 08.15

Prijava udeležencev v spletno okolje (povabilo udeleženci prejmejo na meil, ki ga podajo ob prijavi na izobraževanje

08.15 - 08.30

Uvod dr. Radojka Kobentar

08.30 - 09.30

Dileme in izkušnje z odvisnimi-uvod v delavnico dr. Bojan Varjačič Rajko, univ. dipl. psih.

09.30 - 10.15

Razvoj odvisnosti Anica Pišl, prof. def..

10.15 - 10.30

Razprava

10.30 - 11.00

ODMOR

11.00 - 11.45

Socialne in zdravstvene posledice odvisnosti Slavica Roljič, mag. zdr. neg.

11.45 - 12.45

Proces zdravljenja, motivacija in recidiv pri odvisnem Anica Pišl, prof. def.

12.45 - 13.00

ODMOR

13.00 - 13.45

Izkušnje pri delu z odvisnimi v internistični prvi pomoči Adnan Selimović, dipl. zn.

13.45 - 14.30

Vodenje motivacijskega pogovora v teoriji in praksi – igra vlog, vaje dr. Bojan Varjačič Rajko, univ. dipl. psih., Anica Pišl, prof. def

14.30 - 14.45

Razprava in zaključek dr. Radojka Kobentar

Splošne informacije

Seminar  je namenjen medicinskih  sestram/ babicam,  zdravstvenim tehnikom, bolničarjem, negovalcem in drugimi zaposlenimi v zdravstveni in babiški negi iz različnih področij dela. Seminarske teme zajemajo široko področje odvisnosti kot bolezenskega procesa ter načine in oblike pomoči kljub posledicam. Cilj seminarja je seznanitev zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi s problemi pacientov in družinskih članov ter spoznavanje motivacijskih dejavnikov pri zdravljenju z destigmatizacijo obolelih. Število udeležencev je omejeno do 32.

Program izobraževanja je v postopku ovrednotenja  licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.  

Programsko/organizacijski odbor: Radojka Kobentar,  Đurđa Sima, Gordana Lokajner

Izobraževanje je namenjeno članom ljubljanskega društva in NI KOTIZACIJE!

Vse informacije v zvezi s prijavo v spletno okolje, kjer bo potekalo izobraževanje boste prejeli na vaš E – naslov, en dan pred dogodkom, zato prosimo, da ga ob prijavi obvezno navedete.

Prijava

Prijava preko elektronske prijavnice (www.drustvo-med-sester-lj.si) do 19. 04. 2021 (32).

Dodatne informacije

Irma Kiprijanović na GSM  041 754 695 ali po elektronski pošti irma.kiprijanovic@gmail.com

 Vljudno vabljeni!

Koordinator:                                                                  Predsednica DMSZBZT Ljubljana:
Radojka Kobentar, s.r.                                                   Đurđa Sima, s.r.