Odvisnost in delo z odvisnimi

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041 754 695 E irma.kiprijanovic@gmail.com
Datum & čas

17/11/2021

08:00

Lokacija

V spletnem okolju Zoom

8.00 - 8.15

Prijava udeležencev v spletno okolje, povabilo udeleženci prejmejo na mail, ki ga podajo ob prijavi na izobraževanje

8.15 - 8.30

Uvod dr. Radojka Kobentar

8.30 - 9.30

Dileme in izkušnje z odvisnimi - uvod v delavnico dr. Bojan Varjačič Rajko, univ. dipl. psih.

9.30 - 10.15

Razvoj odvisnosti Anica Pišl, prof. def.

10.15 - 10.30

Razprava

10.30 - 11.00

Odmor

11.00 - 11.45

Socialne in zdravstvene posledice odvisnosti Slavica Roljič, mag. zdr. neg.

11.45 - 12.45

Proces zdravljenja, motivacija in recidiv pri odvisnem Anica Pišl, prof. def.

12.45 - 13.00

Odmor

13.00 - 13.45

Izkušnje pri delu z odvisnimi v internistični prvi pomoči Adnan Selimović, dipl. zn.

13.45 - 14.30

Vodenje motivacijskega pogovora v teoriji in praksi – igra vlog, vaje dr. Bojan Varjačič Rajko, univ. dipl. psih., Anica Pišl, prof. def.

14.30 - 14.45

Razprava in zaključek dr. Radojka Kobentar

Splošne informacije

Seminar  je namenjen medicinskih  sestram/ babicam,  zdravstvenim tehnikom, bolničarjem, negovalcem in drugimi zaposlenimi v zdravstveni in babiški negi iz različnih področij dela. Seminarske teme zajemajo široko področje odvisnosti kot bolezenskega procesa ter načine in oblike pomoči kljub posledicam. Cilj seminarja je seznanitev zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi s problemi pacientov in družinskih članov ter spoznavanje motivacijskih dejavnikov pri zdravljenju z destigmatizacijo obolelih. Število udeležencev je omejeno do 40.  Program je ovrednoten z  licenčnimi in pedagoškimi točkami pri Zbornici – Zvezi.

Programsko/organizacijski odbor: Radojka Kobentar,  Đurđa Sima, Gordana Lokajner.

Za člane regijskih strokovnih društev, ki imajo poravnane članske obveznosti, bodo stroški izobraževanja kriti iz sredstev regijskih društev oziroma iz naslova plačane članarine.

Vse informacije v zvezi s prijavo v spletno okolje, kjer bo potekalo izobraževanje boste prejeli na vaš E – naslov, en dan pred dogodkom, zato prosimo, da ga ob prijavi obvezno navedete.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Prijava preko elektronske prijavnice (www.drustvo-med-sester-lj.si) do 19. 4. 2021 (32). Dodatne informacije Irma Kiprijanović na GSM  041 754 695 ali po elektronski pošti irma.kiprijanovic@gmail.com

Vljudno vabljeni!

Koordinator                                                              Predsednica DMSZBZT Ljubljana
Radojka Kobentar, s.r.                                                   Đurđa Sima, s.r.