Odkloni v povezavi z zdravili: priložnost za izboljšave

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

E drustvomedsesljubljana@gmail.com
Datum & čas

20/6/2024

15:45

Lokacija

Spletno okolje

15.45 - 16.00

Prijava v spletno okolje

16.00 - 16.15

Pozdravne besede in predstavitev izvedbe izobraževanja Saša Mohar, dipl. m. s., mag. manag.

16.15 - 16.45

Odkloni v povezavi z zdravili: priložnosti za izboljšave Asja Jaklič, dipl. m. s.

16.45 - 17.15

Čas za vaša vprašanja, diskusijo, zaključne besede Saše Mohar, dipl. m. s., mag.manag.

Splošne informacije

Seminar je namenjen zdravstvenim tehnikom, medicinskim sestram in drugim zaposlenim v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja in veščine za bolj učinkovito in uspešno obravnavo pacientov v kliničnem okolju. V obliki predavanj in primeri iz prakse vas bomo seznanili z nekaterimi problemi, ki se pojavljajo v delovnih okoljih.

Prijave sprejemamo do 17. 6. 2024.

Vse informacije v zvezi s prijavo v spletno okolje, kjer bo potekalo izobraževanje boste prejeli na vaš elektronski naslov, en dan pred dogodkom, zato prosimo, da ga ob prijavi obvezno navedete. V spletno okolje se prijavite z imenom in priimkom, ki ste ga navedli ob prijavi na izobraževanje!

Izobraževanje je namenjeno članom DMSBZT Ljubljana.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Za dodatne informacije se obrnite na 041 754 695 ali irma.kiprijanovic@gmail.com.