Odgovornost managementa za varno delo

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester v managementu

T 041 798 357, 051 316 360
Datum & čas

11/11/2021

12:30

Lokacija

E - izobraževanje

12.30 - 13.00

Registracija udeležencev

13.00 - 13.05

Uvodni pozdrav doc.dr. Saša Kadivec, prof.zdr.vzg., predsednica Sekcije MS v managementu

13.05 - 13.25

Predstavitev kandidativ/k za predsednika/co strokovne sekcije

13.25 - 14.25

Vodenje ženskih kolektivov mag. Franka Bertoncelj, univ. dipl. psih.

14.25 - 15.25

Profesionalizacija in napredna zdravstvena nega prof. dr. Brigita Skela Savič

15.25 - 15.45

Odmor in volitve

15.45 - 17.15

Zakaj je odgovoren človek v življenju bolj srečen? dr. Aleksander Zadel

17.15 - 17.45

Razprava

17.45 - 18.00

Razglasitev volitev

18.00 - 18.15

Zaključne misli in podelitev priznanj Sekcije za dosežke na strokovnem področju doc. dr. Saša Kadivec, prof. zdr. vzg., predsednica Sekcije MS v managementu

Splošne informacije

Kotizacija z DDV znaša 75,00 €, za nečlane Zbornice – Zveze 150,00 €. Kotizacijo poravnate na transakcijski račun ZZBNS-ZDMSBZTS št. 02015-0258761480, sklic na 0229-11112021 s pripisom za Sekcijo medicinskih sester v managementu, ki je odprt pri NLB d. d., poslovalnica Tavčarjeva 7,  1000 Ljubljana.

Program strokovnega srečanja je v postopku pridobivanja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici Zvezi.

Prijave

E – prijavnica za člane Z – Z

E – prijavnica za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Informacije dobite po elektronski pošti pri  Saši Kadivec: sasa.kadivec1@gmail.com, GSM: 051 – 316 360 in Boži Hribar: boza.hribar@gmail.com, GSM: 041 – 798 357