Odgovorno izvajanje pomoči pri osebni negi

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe v socialnem varstvu

T 040239909 E sekcija-socialnovarstvo@zbornica-zveza.si
Datum & čas

9/11/2023

07:00

Lokacija

Adria Ankaran – hotel & resort, Ankaran – MAESTRAL in SEJNA SOBA, Hotel Convent Vila Cedra Vila Bor Olive Suites, Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran

Poglej na zemljevidu

7.00 - 8.00

Registracija udeležencev

8.00 - 8.10

Pozdravni nagovor Slavko Bolčević

8.10 - 8.25

Pozdravni nagovor Monika Ažman

8.25 - 9.55

Prijazno je biti prijazen Polona Požgan

9.55 - 10.05

Odmor

NADALJEVANJE V DVORANI SEJNA SOBA

10.05 - 10.45

Etično delovanje v socialnovarstvenih zavodih Mag. Mitja Mežik

10.45 - 11.15

Spoštovanje integritete uporabnika pri izvajanju osebne nege Slavko Bolčević

11.15 - 11.45

Pomoč pri hranjenju in pitju (pomen pravilnega pristopa, poročanje, motiviranje, opazovanje, položaj, količina) Jožica Brenčič

11.45 - 12.00

Razprava

12.00 - 13.30

Kosilo

13.30 - 14.00

Pomoč pri gibanju (pomen mobilnosti, pristop, zagotavljanje varnosti za uporabnika in izvajalca) Domen Šerdoner

14.00 - 14.30

Pomoč pri izvajanju osnovne higiene (pristop in priprava izvajalca in uporabnika, opazovanje, poročanje) Marjetka Smolinger Galun

14.30 - 14.45

Razprava

14.45 - 15.15

Odmor

15.15 - 15.45

Osnovne prve pomoči za laike (prepoznava urgentnih stanj in ukrepanje v okviru kompetenc) Simona Smole

15.45 - 16.15

Skrb zase: odgovornost ali pravica? Nastja Ornik

16.15 - 16.30

Zaključek in razprava

Splošne informacije

Program izobraževanja je namenjen vsem izvajalcem pomoči osebne nege in oskrbe v socialnem varstvu.

Program izobraževanja je v postopku določanja števila licenčnih točk pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija z vštetim DDV znaša 220 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 110 €). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 0227-09112023. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Število udeležencev je omejeno na 50 udeležencev.

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na kontaktno osebo: Slavko Bolčevič, sekcija-socialnovarstvo@zbornica-zveza.si