ODPOVEDANO! Odgovorno izvajanje pomoči pri osebni negi

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe v socialnem varstvu

T 040239909 E sekcija-socialnovarstvo@zbornica-zveza.si
Datum & čas

14/5/2024

08:00

Lokacija

DEOS Center starejših Zimzelen Topolšica, Topolšica 78 A, 3326 Topolšica

Poglej na zemljevidu

8.00 - 8.30

Registracija udeležencev

8.30 - 8.45

Pozdravni nagovor Slavko Bolčević

8.45 - 9.30

Etično delovanje v socialnovarstvenih zavodih Andreja Štefan Bukovič

9.30 - 10.15

Spoštovanje integritete uporabnika pri izvajanju osebne nege Slavko Bolčević

10.15 - 10.40

Odmor

10.40 - 11.20

Pomoč pri hranjenju in pitju (pomen pravilnega pristopa, poročanje, motiviranje, opazovanje, položaj, količina) Martina Klopčar Črep

11.20 - 11.40

Razprava

11.40 - 12.40

Odmor za kosilo

12.40 - 13.00

Pomoč pri gibanju (pomen mobilnosti, pristop, zagotavljanje varnosti za uporabnika in izvajalca) Suzana Menhart

13.00 - 13.45

Pomoč pri izvajanju osnovne higiene (pristop in priprava izvajalca in uporabnika, opazovanje, poročanje) Anita Bandelj

13.45 - 14.00

Razprava

14.00 - 14.15

Odmor

14.15 - 15.15

Osnovne prve pomoči za laike (prepoznava urgentnih stanj in ukrepanje v okviru kompetenc) Martina Klopčar Črep

15.15 - 16.00

Skrb zase: odgovornost ali pravica? Andreja Štefan Bukovič

16.00 - 16.15

Zaključek in razprava

Splošne informacije

Program izobraževanja je namenjen vsem izvajalcem pomoči osebne nege.

Program izobraževanja je v postopku določanja števila licenčnih točk pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija z vštetim DDV znaša 220 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 110 €). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 0227-14052024. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Število udeležencev je omejeno na 50 udeležencev.

Odpoved prijave na izobraževanje je možna v portalu članov (velja za člane Zbornice – Zveze) ali na e-naslov kontaktne osebe strokovnega srečanja. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.
S pravočasno odjavo namreč omogočite prijavo udeležencem, ki se zaradi zapolnjenih mest na izobraževanje niso mogli prijaviti.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na kontaktno osebo: Martina Klopčar Črep, sekcija-socialnovarstvo@zbornica-zveza.si