Očesne okvare

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji

E andreja.marolt@gmail.com
Datum & čas

1/4/2021

17:00

Lokacija

E-izobraževanje: Spletno okolje Google meet

16.30 - 17.00

Registracija na spletno platformo

17.00 - 17.40

Očesna vnetja Andreja Marolt, dipl. m. s.

17.40 - 18.20

Glavkom- skriti tat vida Saša Mohar, dipl. m. s.

18.20 - 19.00

Očesni tumorji Joži Rebolj, dipl. m. s.

19.00 - 19.15

Razprava in zaključki

Splošne Informacije

Kotizacija

Kotizacija z vštetim DDV je za vse udeležence enaka in znaša 30 eur. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 0201 5025 8761 480, sklic na številko 0211-01042021. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.


Za člane Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, bodo stroški izobraževanja kriti iz sredstev Zbornice – Zveze oziroma iz naslova plačanih članarin.


Strokovno izobraževanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice – Zveze.

Informacije: andreja.marolt@gmail.com

Prijava

Prijave sprejemamo preko E-prijava.

E-prijava se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju.
Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno.
Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešni vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si. Registracija je potrebna le prvič. Ob uspešni identifikaciji člana imajo člani v prijavnem obrazcu že pred nastavljene osebne podatke in je izpolnjevanje prijave hitrejše.
Splošno prijavo uporabite v primeru, ko prijavitelj ni član Zbornice – Zveze ali ko prijavitelj ni udeleženec (na primer pooblaščena oseba v zavodu). Pomembno je, da za vsakega naročenega udeleženca napiše poleg imena, priimka, naslova in zaposlitve (obvezni podatki) še kakšno od identifikacijskih številk, bodisi številko licence ali člansko številko članov Zbornice – Zveze.

Program je preliminarni in so možne spremembe programa.