Ocenjevanje kliničnih veščin študentov zdravstvene nege po metodi OSCE

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju

E kaucic@siol.net
Datum & čas

31/5/2022

17:00

Lokacija

Spletno okolje Zoom

17:00 – 17:05

Uvodni pozdrav doc. dr. Boris Miha Kaučič, predsednik Sekcije medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju

17:05 – 18:00

Ocenjevanje kliničnih veščin študentov zdravstvene nege po metodi OSCE doc. dr. Sanela Pivač, doc. dr. Sedina Kalender – Smajlović, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin

18:00 – 18:30

Razprava

18:30

Zaključek srečanja

Splošne informacije

Srečanje bo potekalo v torek, 31. 5. 2022, ob 17. uri, na daljavo in je namenjeno vsem, ki se ukvarjajo z izobraževanjem v zdravstveni negi.

Na srečanju bosta visokošolski učiteljici, doc. dr. Sanela Pivač in doc. dr. Sedina Kalender – Smajlović predstavili ocenjevanje kliničnih veščin po metodi OSCE.

doc. dr. Sanela Pivač je dekanja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. Svojo poklicno pot je začela v enoti Intenzivne internistične terapije in nadaljevala v Urgentni ambulanti Splošne bolnišnice Jesenice kot diplomirana medicinska sestra. Doktorirala je na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, smer Javno zdravje. Aktivna je na področju pedagoške dejavnosti, v nacionalnih in mednarodnih projektih ter nacionalnih in mednarodnem združenju ASPHER.

doc. dr. Sedina Kalender – Smajlović je od leta 2010 zaposlena na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin, pred tem pa je bila zaposlena v Splošni bolnišnici Jesenice, v EITOS. Od leta 2021 opravlja delo prodekanje za izobraževanje. Vključuje se v izvedbo študijskih programov na prvi stopnji Zdravstvena nega (VS) in Fizioterapija (VS) in na magistrskem študiju Napredna zdravstvena nega (mag./2l.).

Člani organizacijskega odbora za OSCE: Boris Miha Kaučič, Barbara Kegl in Mateja Bahun.

Srečanje je brezplačno. Povezavo Zoom boste prejeli po e-pošti.

Prijava

Za prijavo izpolnite e-prijavnico, ki je dostopna na: https://register-clani.zbornica-zveza.si/Clani/Logout.aspx najkasneje do 25. 5. 2022. Število mest je omejeno (80), zato prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest.

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Za dodatne informacije smo vam na voljo po e-pošti na naslov: kaucic@siol.net ali barbara.kegl@um.si

Strokovno srečanje je v postopku pridobitve licenčnih točk na Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Vljudno vabljeni,

Predsednik sekcije
doc. dr. Boris Miha Kaučič