Obvladovanje zdravil na vseh nivojih zdravstvenega varstva

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

T 01 544 54 80 E izobrazevanja@zbornica-zveza.si
Datum & čas

2/12/2019

08:15

Lokacija

Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska c. 162, Ljubljana Modra dvorana

Poglej na zemljevidu

08.15 - 09.00

Registracija

09.00 - 09.10

Pozdravni nagovori

09.10 - 09.30

Zdravila z vidika ZZZS, Alenka Marič Cevzar, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

09.30 - 09.50

Spremljanje varnosti zdravil, Milena Radoha Bergoč, Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

09.50 - 10.10

Podatki ministrstva za zdravje o varnostnih odklonih in slovenski klasifikacijski okvir za varnost pacientov v povezavi z zdravili, Dr. Vesna Zupančič, Ministrstvo za zdravje

10.10 - 10.30

Izdatki za zdravila: dejstva in številke, izr. prof. dr. Petra Došenović Bonča, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

10.30 - 10.50

Razprava

10.50 - 11.20

Odmor

11.20 - 11.40

Strokovne zahteve s področja upravljanja z zdravili, dr. Miha Vivoda, mag. farm.

11.40 - 12.00

Težave povezane z zdravili in vloga magistra farmacije v lekarni, Bojan Madjar, mag. farm., spec.

12.00 - 12.20

Odkloni pri zdravljenju z zdravili in pomen redne prisotnosti kliničnega farmacevta na oddelkih bolnišnice, asist. dr. Alenka Kovačič, mag. farm., spec., Splošna bolnišnica Murska Sobota

12.20 - 12.40

S strokovnimi nadzori s svetovanjem do večje kakovosti in varnosti pri ravnanju z zdravili, Zdenka Kramar, Draga Štromajer, Zbornica – Zveza

12.40 - 13.00

Najpogostejši odkloni pri ravnanju z zdravili, mag. Danijela Pušnik, Zdenka Kramar, Zbornica - Zveza

13.00 - 13.10

Razprava

13.10 - 14.00

Kosilo

14.00 - 14.20

Izkušnje akreditacijskega presojevalca o upravljanju z zdravili, Prim. mag. Miran Rems, Splošna bolnišnica Jesenice

14.20 - 14.40

Odločanje za aplikacijo zdravil na prikriti način, dr. Branko Bregar, Denis Džamastagić, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

14.40 - 15.00

Zagotavljanje načel hladne verige v praksi, Romana Zupan, Zdravstveni dom Ljubljana

15.00 - 15.20

Posebnosti dajanja zdravil v pediatriji, Majda Oštir, mag. Anita Štih, Maja Čamernik, UKC Ljubljana, Pediatrična klinika

15.20 - 15.40

Zdravila v domačem okolju, mag. Andreja Krajnc, Patronažno varstvo Sladki vrh

15.40 - 16.00

Razprava in zaključek

Več informacij

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska c. 162, Ljubljana Modra dvorana


T 01 544 54 80 E izobrazevanja@zbornica-zveza.si W https://www.zbornica-zveza.si/

Splošne informacije

Dogodek se bo odvijal v Modri dvorani Zdravniške zbornice Slovenije, Dunajska c. 162 v Ljubljani.  Program je v pridobivanju licenčnih točk za medicinske sestre in zdravnike.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem srečanju je enotna za vse udeležence in znaša 60 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca.

Kotizacijo nakažite na:

  • transakcijski račun Zbornice – Zveze št. 0201 5025 8761 480
  • sklic na številko: 00 0101-02122019

Prijave

Na izobraževanje se prijavite preko E-prijavnice.

Medicinske sestre: na spletni strani Zbornice – Zveze

Prijave

Zdravniki: na spletni strani Zdravniške zbornice

Dodatne informacije

Za medicinske sestre:  Zbornica – Zveza, Špela Pavlič, telefon 01 544 54 80, izobrazevanja@zbornica-zveza.si.
Za zdravnike: Zdravniška zbornica Slovenije, Mojca Vrečar, telefon, 01 30 72 191, mojca.vrecar@zzs-mcs.si.

STROKOVNO-ORGANIZACIJSKI ODBOR: Majda Šmit, Majda Oštir, Veronika Jagodic Bašič, Monika Ažman, Anita Prelec.

Vljudno vabljeni.

Monika Ažman,
predsednica Zbornice – Zveze