Obvladovanje okužb, povezanih z zdravstvom pri obravnavi uporabnikov v socialnovarstvenem zavodu

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

T 040 325 143 E draga.stromajer@zbornica-zveza.si
Datum & čas

22/3/2024

07:45

Lokacija

Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a, Ljubljana

Poglej na zemljevidu

7.45 - 8.10

Registracija udeležencev

8.10 - 8.15

Pozdravni govori Monika Ažman, predsednica Zbornice - Zveze

8.15 - 9.00

ZN uporabnika s stalnim urinskim katetrom Vesna Vrbanec, dipl. m. s.

9.00 - 9.45

Okužbe kroničnih ran doc. dr. Viktorija Tomič

9.45 - 10.30

Virusne respiratorne okužbe doc. dr. Viktorija Tomič

10.30 - 10.45

Odmor doc. dr. Viktorija Tomič

10.45 - 11.30

Periferni intravenozni dostop in tveganje za okužbo Jolanda Munih, dipl. m. s.

11.30 - 12.15

Aplikacija kisika in aspiracija dihalnih poti-tveganje za nastanek okužb Asja Jaklič, dipl. m. s.

12.15 - 13.00

Odmor za kosilo

13.00 - 15.15

ZN kronične rane, ZN stanovalca s stomo Renata Batas, dipl. m. s.

Splošne informacije

Strokovni seminar je organiziran kot obnovitveni seminar za vse diplomirane medicinske sestre in diplomirane sanitarne inženirje, ki so pridobili specialno zanje s področja okužb, povezanih z zdravstvom in vsem ostalim izvajalcem zdravstvene in babiške nege ter ostalim zainteresiranim, ki jih tematika zanima.

Cilji strokovnega seminarja:
1. Zmanjševanje tveganj za nastanek okužb, povezanih z zdravstvom skozi kontinuirano izobraževanje
2. Predstaviti posamezne aktivnosti in opozoriti na pomen strokovne in varne izvedbe aktivnost
3. Obravnavati specifične teme, kot so spirometrija, metode izobraževanja, ocena tveganj v kontekstu preprečevanja okužb, povezanih z zdravstvom.

Seminar je vpisan v register strokovnih izobraževanj Zbornice – Zveze.

Kotizacija z vštetim DDV znaša 220 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 110 €). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 0201 5025 8761 480, sklic na številko 0101-22032024. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijava

E – prijava za člane Z – Z

E – prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Udeležba je omejena na 50 udeležencev. V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na kontaktno osebo: draga.stromajer@zbornica-zveza.si

Odjava
Odpoved prijave na izobraževanje je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na licencno.vrednotenje@zbornica-zveza.si. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % plačane kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.