Obvladovanje neprijetnih simptomov pri oskrbi pacienta s kronično rano

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041 754 695 E irma.kiprijanovic@gmail.com
Datum & čas

26/10/2023

15:00

Lokacija

V prostorih DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta14, Ljubljana

Poglej na zemljevidu

15.00 - 15.15

Prijava udeležencev

15.15 - 15.20

Pozdravne besede in predstavitev izvedbe izobraževanja Maja Vidrih

15.20 - 15.40

Ocena rane Vanja Vilar, viš. med. ses., dipl. ekon., ET

15.40 - 16.00

Izloček Nisveta Smajić, mag. zdr. nege, Maja Vrhovnik, dipl. m. s., ET

16.00 - 16.20

Vonj Anđelka Gajić, dipl. m. s.

16.20 - 16.50

Odmor

16.50 - 17.10

Bolečina Anita Jelen, mag. zdr. nege, ET

17.10 - 17.50

Obloge za oskrbo ran Nataša Čermelj, dipl. m. s.

17.50 - 18.10

Društvo za oskrbo ran Slovenije Nataša Čermelj, dipl. m. s.

18.10 - 18.30

Čas za vaša vprašanja in diskusijo, zaključne besede Maja Vidrih

Splošne informacije

Seminar je namenjen zdravstvenim tehnikom, medicinskim sestram in drugim zaposlenim v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja in veščine za bolj učinkovito in uspešno obravnavo pacientov v kliničnem okolju. V obliki predavanj in delavnic s primeri iz prakse vas bomo seznanili z nekaterimi problemi, ki se pojavljajo v delovnih okoljih.

Program je v postopku vrednotenja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.
Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice ali po e-pošti na spletni strani DMSBZT Ljubljana na: www.drustvo-med-sester-lj.si do 21. 10. 2023 oziroma do zasedenosti mest. Število mest je omejeno do 30. Kotizacije za člane DMSBZT NI in se krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.

Prijava

E-prijava za člane Z -Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Irma Kiprijanović GSM 041 754 695 ali irma.kiprijanovic@gmail.com