Obvladovanje bolečine

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologijo, intenzivno terapijo in transfuziologijo

T 040 473 910 E anton.justin@gmail.com
Datum & čas

13/2/2020

15:00

Lokacija

Vurnikova predavalnica, Univerzitetna Klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik

Poglej na zemljevidu

08.30 - 09.00

Registracija udeležencev

09.00 - 09.10

Uvod

09.10 - 09.30

Fiziologija bolečine, prim. dr. Gorazd Požlep, dr. med.

09.30 - 09.50

Farmakološko zdravljenje bolečine, doc. dr. Neli Vintar, dr. med.

09.50 - 10.10

Zdravljenje kronične in kronične maligne bolečine, Nenad Živkovič, dr. med.

10.10 - 10.30

Lajšanje bolečine pri otrocih, Jelena Berger, dr. med.

10.30 - 10.50

Zdravljenje bolečine s trajno podkožno infuzijo, Sonja Trobec, dipl. m. s.

10:50 - 11.15

Odmor

11.15 - 11.35

Nefarmakološko lajšanje bolečine, Anže Knific, dipl. zn.

11.35 - 11.55

Ocena bolečine, Vesna Svilenković, dipl. m. s.

11.55 - 12.15

Neverbalne lestvice za oceno bolečine, Robert Horvat, dipl. zn.

12.15 - 12.35

Spremljanje bolečine v enoti intenzivne terapije, Jernej Mori, dipl. zn

12.35 - 13.35

Odmor

13.35 - 13.55

Nadzor bolnika z opioidno analgezijo, Jana Šubic, dipl. m. s.

13.55 - 14.15

Nadzor bolnika s področnimi tehnikami analgezije, Lucija Bahč, dipl. m. s.

14.15 - 14.35

Nadzor bolnika z epiduralno analgezijo, Tjaša Korelič, mag. zdr. nege

14.35 - 14.45

Odmor

14.45 - 15.45

Delavnice:

Ocena bolečine

Rokovanje s PCA črpalko

Podkožna infuzija – elastomerna črpalka

15.45 - 16.00

Zaključek

Več informacij

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologijo, intenzivno terapijo in transfuziologijo

Vurnikova predavalnica, Univerzitetna Klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik


T 040 473 910 E anton.justin@gmail.com

Prijava

Prijave preko e-prijave: e-prijavnico najdete na spletni strani Zbornice – Zveze in v naboru izobraževanj poiščete strokovno izpopolnjevanje »OBVLADOVANJE BOLEČINE«.

Kotizacija:

  • enodnevne delavnice z vključenim DDV znaša 190 EUR
  • članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 95 €.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze.

  • NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana ZZBNS – ZDMSBZTS
  • Št: 02015-0258761480,
  • Sklic: 00 0204 – 25042019.
  • S pripisom “Sekcija za anesteziologijo”.

Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.
Kotizacija obsega: Udeležba na predavanjih in delavnicah tečaja, osvežitve med odmori in kosilo.

Splošne informacije

Komu je tečaj namenjen?
Seminar je namenjen medicinskim sestram in drugim zdravstvenim delavcem.

Število udeležencev:
Število udeležencev je omejeno na 40 oseb. Za registracijo potrebujete člansko izkaznico.

Dodatne informacije

Organizacijski odbor: Anton Justin, Vesna Svilenković
Strokovni odbor: Vesna Svilenković, Anton Justin.

Vljudno vabljeni!

Anton Justin
Predsednik strokovne sekcije