Obravnava starejših in oseb z motnjo v duševnem razvoju

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe v socialnem varstvu

E slavkobolcevic@gmail.com
Datum & čas

29/6/2022

08:00

Lokacija

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova ulica 15, 1000 Ljubljana

Poglej na zemljevidu

8.00 - 9.00

Registracija udeležencev

9.00 - 9.20

Pozdravni nagovor Monika Ažman, predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije in Slavko Bolčević - predsednik strokovne sekcije izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe v socialnem varstvu

9.20 - 9.35

Predstavitev socialno varstvenih zavodov v Sloveniji (DSO, PSVZ, VDC, CUDV) Slavko Bolčević

9.35 - 9.55

Predstavitev oskrbe na domu Daliborka Vudrag

9.55 - 10.15

Sodelovanje med patronažno zdravstveno nego in zdravstveno nego v socialnem varstvu dr. Mateja Berčan

10.15 - 10.35

Rane in oskrba poškodbe zaradi pritiska

10.35 - 10.55

Obravnava oseb z motnjo v duševnem razvoju in demenco Vesna Likovnik Gorjup

10.55 - 11.15

Demenca Biljana Stoicheska

11.15 - 11.35

Prepoznava in pristopi lajšanja bolečine pri osebah z motnjo v duševnem razvoju Ivanka Limonšek

11.35 - 12.25

Odmor za kosilo

12.25 - 12.45

Starejši z motnjo v duševnem razvoju Petra Tikvič

12.45 - 13.05

Enteralna prehrana pri uporabniku z motnjami požiranja Jožica Brenčič

13.05 - 13.25

Vrnitev ali preselitev v SVZ ni premestitev v bolnišnico Simona Smole

13.25 - 13.40

Odmor

13.40 - 15.10

Zadrega nikoli ne počiva Saša Županek

15.10 - 15.30

Razprava in zaključek srečanja

Splošne informacije

Strokovno izobraževanje je namenjeno zdravstvenim delavcem na vseh ravneh zdravstvenega varstva in vsem strokovnim delavcem na področju socialnega varstva.

Program izobraževanja je v postopku določanja števila licenčnih točk pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija z vštetim DDV znaša 190€ (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 95€).
V kotizacijo so všteta predavanja, izročki, pogostitve v odmorih, kosilo in potrdilo o udeležbi.
Kotizacijo poravnate na transakcijski račun NLB, Tavčarjeva 7, LJ – ZZBNS – ZDMSBZTS: TRR 0201 5025 8761 480, sklic na številko 00 0227-29062022 s pripisom za Sekcijo izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe v socialnem varstvu.

Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb programa.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Morebitne dodatne informacije prejmete pri predsedniku sekcije na: slavkobolcevic@gmail.com

Predsednik Sekcije izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe v socialnem varstvu
Slavko Bolčević

Vljudno vabljeni!