Obravnava oftalmološkega pacienta skozi panel specialističnih dejavnosti

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji

E andreja.marolt@gmail.com
Datum & čas

26/5/2023

09:00

Lokacija

Kongresni center Thermana park, Zdraviliška cesta 6, Laško

Poglej na zemljevidu

7.30 - 8.15

Registracija

8.15 - 8.30

Otvoritev srečanja in pozdrav udeležencem

I. SKLOP

Moderator: Gabrijela Maurič, Valentina Fric

8.30 - 8.50

Zdravljenje očesnih tumorjev z brahiradioterapijo asist. mag. Alenka Lavrič, dr. med., Očesna klinika Ljubljana

8.50 - 9.10

Vloga medicinske sestre v ambulanti za onkološko diagnostiko Andreja Tonić, dipl. m. s., Očesna klinika Ljubljana

9.10 - 9.30

Psihološka obravnava pacientov z očesnim tumorjem Katja Molek, univ. dipl. psih., Očesna klinika Ljubljana

9.30 - 9.50

Slikovna obravnava pacienta v ambulanti za onkološko diagnostiko Barbara Klemenc, oftalmološka fotografinja, Očesna klinika Ljubljana

9.50 - 10.10

Pogled bolezni skozi oči pacientke Mateja Kržič

10.10 - 10.20

Razprava

10.20 - 10.50

Odmor

II. SKLOP

Moderator: Andreja Udovč, Nikolina Belavič

10.50 - 11.10

Stanja mrežnice, ki potrebujejo urgentno obravnavo prof. dr. Polona Jaki Mekjavić, dr. med., Očesna klinika Ljubljana

11.10 - 11.30

Urgentna stanja v mbulanti za nevrooftalmologijo, ki potrebujejo nevrofiziološke preiskave doc. dr. Ana Fakin, dr. med., Očesna klinika Ljubljana

11.30 - 11.50

Vloga medicinske sestre pri elektrofizioloških preiskavah vida Ana Jeršin, dipl. m. s., Očesna klinika Ljubljana

11.50 - 12.10

Fiziološke osnove klinične elektrofiziologije vida doc. dr. Maja Šuštar Habjan, univ. dipl. biol., Očesna klinika Ljubljana

12.10 - 12.20

Razprava

12.20 - 13.20

Kosilo

III. SKLOP

Moderator: Helena Stupan, Andreja Čelofiga

13.20 - 13.40

Slabovidnost, škiljenje in diplopia prim. mag. Dragica Kosec, dr. med., Očesna klinika Ljubljana

13.40 - 14.00

Testi pri obravnavi ortoptičnega pacienta Marijana Tomc, dipl. m. s., Očesna klinika Ljubljana

14.00 - 14.20

Znanstveni vidiki rabe barvnih filtrov Silvija Delfin, dr. med., Očesna klinika Ljubljana

14.20 - 14.40

Razprava

14.40 - 15.40

Veščine dobre komunikacije in uspešno obvladovanje konfliktov situacij Sabina Košmrl Kaučič, prof. biol. in fil.

15.40 - 16.00

Diskusija in zaključek

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj in pridobitve licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija
Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 220 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 110 € z vključenim DDV), razliko do polne cene pa Zbornica – Zveza krije iz naslova plačanih članarin). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 0201 5025 8761 480, sklic na številko 00 0211-26052023. Podjetja in zavodi znesek poravnajo po prejemu računa.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Prijave so omejene na 100 udeležencev. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico Zbornice – Zveze.

Dodatne informacije

Več informacij na tel. 041 487 871 (Andreja Marolt) ali andreja.marolt@gmail.com