Obravnava nevrološkega pacienta skozi prizmo strokovnih sekcij Zbornice – Zveze

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji

E robert.rajnar@gmail.com
Datum & čas

18/11/2022

08:30

Lokacija

Hotel Kempinski Palace Portorož Obala 45, 6320 Portorož

Poglej na zemljevidu

8.30 - 9.30

Registracija udeleženk in udeležencev, pogostitev

9.30 - 10.00

Otvoritev strokovnega srečanja s pozdravnim govorom in glasbenim programom

I. SKLOP

Moderirajo: Irma Kumer, Melita Kokol, Tjaša Višner

10.00 - 10.15

Če izgleda nevrološko še ni nujno za nevrološko Sekcija reševalcev v zdravstvu, asist. Matej Mažič, mag. zdr. nege

10.15 - 10.30

Urgentna obravnava nevroloških pacientov Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci, Armin Nuhić, dipl. zn., Žan Mavrič, dipl. zn.

10.30 - 10.45

Pravilen pristop k obravnavi nevrološkega pacienta z agresivnim vedenjem Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, Aljoša Lapanja, dipl. zn., univ. dipl. soc. ped.

10.45 - 11.00

Znanja, ki jih je potrebno obuditi pri obravnavi nevrološkega pacienta Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji, Anita Jelar, dipl. babica, mag. zdrav. soc. manag., ET

11.00 - 11.15

Multidisciplinarni pristop pri obravnavi nevroloških pacientov z multiplo sklerozo in spinalno mišično atrofijo Simpozij generalnega pokrovitelja: Roche farmacevtska družba d.o.o., Nives Matko, dipl. m. s., Mojca Lukša, dipl. m. s.

11.15 - 11.20

Vprašajmo predavatelje: čas za vprašanja, diskusijo

11.20 - 11.55

Obisk razstavnih prostorov, odmor s pogostitvijo

II. SKLOP

Moderirajo: Maja Medvešček Smrekar, Stanka Habjanič, Anita Pirečnik Noč

12.00 - 12.15

Sodelovanje med zaposlenimi za kakovostno obravnavo pacienta pred in po operativnem zdravljenju zožitve karotidne arterije Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti, Darja Turk, mag. zdr. nege

12.15 - 12.30

Pomembnost promocije zdravja in zdravstvene vzgoje v rehabilitaciji nevrološkega pacienta - motivacija za zdrav življenjski slog ima prednost pred zdravili Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji, viš. pred. Nataša Vidnar, dipl. m. s., univ. dipl. org.

12.30 - 12.45

Pomen ustnega zdravja nevrološkega pacienta Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu, Damjana Grubar, dipl. m. s.

12.45 - 12.55

Prve izkušnje z zdravilom Lecigon Simpozij pokrovitelja: Podjetje STADA d. o. o., Lidija Ocepek, dipl. m. s.

12.55 - 13.00

Vprašajmo predavatelje: čas za vprašanja, diskusijo

13.00 - 14.10

Kosilo za vse v Kristalni dvorani hotela Kempinski Palace Portorož in čas za obisk razstavnih prostorov

III. SKLOP

Moderirajo: Darja Brulc, Rozalija Šket, Sindi Germek

14.15 - 14.20

Predramimo sinapse Urška Potočnik, dipl. m. s.

14.20 - 14.35

Izzivi za rehabilitacijsko zdravstveno nego pri obravnavi nevrološkega pacienta v URI Soča Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti, Jan Orešnik, dipl. zn.

14.35 - 14.50

Vloga patronažne medicinske sestre pri nevrološkem pacientu v domačem okolju Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti, Staša Rojten, dipl. m. s.

14.50 - 15.05

Izzivi pri delu z uporabnikom z nevrološkim obolenjem v socialnovarstvenem zavodu Sekcija izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe v socialnem varstvu, Slavko Bolčevič, dipl. zn., mag. jav. upr.

15.05 - 15.20

Sprememba ste vi Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v managementu, Dejan Doberšek, dipl. zn.

15.20 - 15.30

Priprava pacienta z multiplosklerozo na terapijo s SP1 modulatorji

Simpozij pokrovitelja Podjetje Janssen, Melita Kokol, dipl. m. s.

15.30 - 15.35

Vprašajmo predavatelje: čas za vprašanja, diskusijo

15.35 - 16.00

Sklepne misli in zaključek strokovnega srečanja

Splošne informacije

Strokovno srečanje je namenjeno medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom katerih delovni procesi so tesno povezani z bolniki z nevrološkimi obolenji. Obravnava pacienta je interdisciplinarno delo, katerega zelo pomemben člen smo zaposleni v zdravstveni negi. Tokratno strokovno srečanje bo zajelo obravnavo nevrološkega pacienta skozi različne discipline zdravstvenega in socialnega varstva, saj obravnava nevrološkega pacienta še zdaleč ne poteka samo v sklopu nevroloških oz. internističnih oddelkov, ambulant.

Za udeležence bo organiziran brezplačni povratni avtobusni prevoz z začetno postajo v Mariboru, vmesnima v Celju in Ljubljani ter končno ob hotelu Kempinski Palace Portorož. V kolikor ste zainteresirani za omenjeni prevoz po prijavi na strokovno srečanje pošljite email z vašimi podatki (ime, priimek, želena vstopna postaja, kontaktna tel. št.) na e- naslov: darja.glavan@gmail.com. Na vaš e- naslov boste prejeli potrditev in natančna navodila glede prevoza, ure in postaj.

Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izobraževanje. Program je v postopku pridobitve licenčnih točk. Kotizacija znaša 190 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 95 EUR z vključenim DDV), razliko do polne cene pa Sekcija krije iz plačanih članarin. Kotizacijo nakažite na TR–NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana, Zbornica – Zveza, št.: 02015 – 0258761480, sklic na stroškovno mesto 00 0230-18112022 (Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji).
V ceno kotizacije je vključen brezplačni avtobusni prevoz, kosilo, dve pogostitvi, pozdravno darilo in zbornik predavanj. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Prijave zbiramo do 11.11.2022.
V kolikor imate z elektronsko prijavo težave, se lahko prijavite tudi preko elektronskega naslova robert.rajnar@gmail.com ( pri tem obvezno navedite ime in priimek, člansko številko v kolikor jo imate, svoj naslov, izobrazbo, delovno organizacijo kjer ste zaposleni ter plačnika strokovnega srečanja).
Pri prijavi bodite pozorni na točnost podatkov.

Število prijav je omejeno, upošteval se bo vrstni red prijav.

Dodatne informacije

Dodatne informacije dobite pri g. Robertu Rajnarju na tel. št.: 051352552 ali preko e- naslova: robert.rajnar@gmail.com.