Obravnava bolnikov z obolenjem ščitnice na kliniki za nuklearno medicino (KNM)

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041 754 695 E irma.kiprijanovic@gmail.com
Datum & čas

27/2/2020

15:00

Lokacija

v prostorih DMSBZT Ljubljana na Poljanski cesti 14,1000 Ljubljana

Poglej na zemljevidu

15.00 - 15.15

Registracija udeležencev seminarja

15.15 - 15.45

Vloga medicinske sestre pri obravnavi bolnika na KNM Jerica Zrimšek

15.45 - 16.15

Bolnik z obolenjem ščitnice v ambulantni obravnavi Erika Predalič

16.15 - 16.45

Bolnik z obolenjem ščitnice v hospitalni obravnavi Mojca Korbun

16.45 - 17.00

Odmor

17.00 - 17.30

Prehrana pri obolenju ščitnice in predstavitev primera Anita Vek

17.30 - 18.00

Ščitnična orbitopatija Marija Maja Vidrih

18.00 - 18.30

Razprava in zaključek seminarja, razdelitev potrdil Marija Maja Vidrih

Splošne informacije

Seminar je namenjen zdravstvenim tehnikom, medicinskim sestram in drugim zaposlenim v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja in veščine za bolj učinkovito in uspešno obravnavo pacientov v kliničnem okolju. V obliki predavanj in delavnic s primeri iz prakse vas bomo seznanili z nekaterimi problemi, ki se pojavljajo v delovnih okoljih.

Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Gordana Lokajner, Jerica Zrimšek  in Marija Maja Vidrih.

Program je  ovrednoten z licenčnimi točkami pri Zbornici – Zvezi.

Prijava

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana na: www.drustvo-med-sester-lj.si do 20. 02. 2020, do zasedenosti mest. Število mest je omejeno do 30.

Kotizacije za člane DMSBZT NI!

Dodatne informacije

Irma Kiprijanović GSM 041 754 695 ali  irma.kiprijanovic@gmail.com.

Vljudno vabljeni

Koordinatorica kliničnih popoldnevov:                    Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Marija Maja Vidrih                                                                  Đurđa Sima