Obravnava bolnika s težko astmo na biološki terapiji v Covid-19 razmerah

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev, medicinskih sester, babic in zdrav-stvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji

T 040/558-820 E marusy.ahacic@gmail.com
Datum & čas

9/10/2020

15:45

Lokacija

preko ZOOM-a

1.dan: petek, 09. oktober 2020

15:45 - 16.00

Prijava udeležencev

16:00

Pozdrav in uvod Jana Tršan, vodja pulmološko alergološke ambulante/ Mariana Rezelj, dipl.m.s. v specialistični ambulanti, Klinika Golnik

16:05 - 17.15

Kako z bolnikom doseči boljši izid zdravljenja? 1.sklop, 1.del Darja Šulc Tratar, SiVita Care Solutions

- Osnovni vidiki pristopa

17:15 - 17:25

Odmor

17:25 - 18:30

Kako z bolnikom doseči boljši izid zdravljenja? - nadaljevanje

- Osnovni vidiki pristopa

- Praktični del

- Diskusija

18:30 - 18:45

Večletne izkušnje z obravnavo pacientov na biološki terapiji iz področja revmatologije Milena Pavič Nikolič, dipl.m.s., mag.zdr.neg./ SiVita Care Solutions

18:45

Zaključek

2. dan: sobota, 10. oktober 2020

08:45 - 09:00

Prihod udeležencev

09:00 - 10:15

Kako z bolnikom doseči boljši izid zdravljenja? 1.sklop, 2.del Darja Šulc Tratar, SiVita Care Solutions

- Kako ustvariti partnerski odnos z bolnikom?

10:15 - 10:25

Odmor

10:25 - 11:30

Kako z bolnikom doseči boljši izid zdravljenja? - nadaljevanje

- Kako ravnati z bolnikovo razdvojenostjo (ambivalenco)?

- Praktični del

- Diskusija

11:30 - 11:45

Izkušnje Klinike Golnik pri zdravljenju bolnikov z težko astmo z biološkimi terapijami Mariana Rezelj, dipl.m.s. v specialistični ambulanti, Klinika Golnik

11:45

Zaključek

3. dan: petek, 23. oktober, 2020

15:45 - 16:00

Prihod udeleženk, okrepčilo

16:00 - 16:05

Pozdrav in uvod Mariana Rezelj, dipl.m.s. v specialistični ambulanti, Klinika Golnik, Darja Šulc Tratar, SiVita Care Solutions

16:05 - 16:15

Česa si želi bolnik in česa mi? Milena Pavič Nikolič, dipl.m.s., mag.zdr.neg./ SiVita Care Solutions

16:15 - 17:15

Kako z bolnikom doseči boljši izid zdravljenja? 2.sklop, 1.del Darja Šulc Tratar, SiVita Care Solutions

- Principi pristopa

17:15 - 17:25

Odmor

17:25 - 18:45

Kako z bolnikom doseči boljši izid zdravljenja? - nadaljevanje

- Naravnanost

- Praktični del

- Diskusija

18:45 - 19.00

Ocena DMS bolnika s težko astmo na bioloških zdravilih pred aplikacijo bioloških zdravil. Mariana Rezelj, dipl.m.s. v specialistični ambulanti, Klinika Golnik

Vloga medicinske sestre: Med soodvisno in samostojno obravnavo bolnika.

19.00

Zaključek

4. dan: sobota, 24. oktober, 2020

08:45 - 09:00

Prihod udeležencev

09:00 - 10:15

Kako z bolnikom doseči boljši izid zdravljenja? 2. sklop, 2. del Darja Šulc Tratar, SiVita Care Solutions

- Narava pristopa

10:15 - 10:25

Odmor

10:25 - 11:30

Kako z bolnikom doseči boljši izid zdravljenja? -nadaljevanje

- Kako sodelovati z ne-sodelovalnim bolnikom?

- Praktični del

- Diskusija

11:30

Zaključek

Splošne informacije

Srečanje je namenjeno medicinskim sestram in diplomiranim zdravstvenim tehnikom iz področja pulmologije. Kotizacije ni.

Program je v postopku vrednotenja z  licenčnimi točkami na Zbornici/Zvezi.

 Prijave

Preko prijavnice na spletni strani Zbornice/Zveze.

Dodatne informacije

Dodatne informacije so možne po telefonu 040/558-820 ali e-pošti marusy.ahacic@gmail.com.