Obravnava bolnika s srčnim popuščanjem

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji

T 01 522 85 38 E trampytrampi@gmail.com
Datum & čas

26/3/2021

08:30

Lokacija

spletno okolje Google meet

08.30 - 9.00

Registracija udeležencev

09.00 - 9.10

Otvoritev srečanja in pozdrav udeležencev

I. SKLOP: Srčno popuščanje in ledvična bolezen

09.10 - 9.40

Nova zdravila in srčno popuščanje dr. Meta Penko, dr.med., UKC Maribor

09.40 - 10.00

Kronična ledvična bolezen in poznavanje ne farmakoloških ukrepov pri bolnikih s kroničnim srčnim popuščanjem Renata Lošić, dipl.m.s., UKC Maribor

10.00 -10.15

Odmor

II. SKLOP - Virusne okužbe pri bolniku s srčnim popuščanjem

10.15 - 10.45

Izkušnje s Covid -19 pri bolnikih po transplantaciji srca doc.dr. Gregor Poglajen, dr.med, UKC Ljubljana

10.45 - 11.05

Srčno popuščanje in pandemija Covid-19 Vesna Andročec, dipl.m.s., UKC Ljubljana

11.05 - 11.20

Odmor

III. SKLOP - Nepopustljivo srce

11.20 - 11.50

Od ozaveščanja splošne javnosti do opolnomočenja bolnikov za učinkovito samooskrbo srčnega popuščanja Doc.dr. Jerneja Farkaš Lainščak, dr.med, SB Murska Sobota

11.50 - 12.10

Znanje glede bolezni in izvajanje vedenj samooskrbe pri bolnikih s srčnim popuščanjem Anita Vogrinčič Černezelj, mag.zdrav.-soc.manag., SB Murska Sobota

12.10 - 12.40

Ovire in spodbude za izvajanje vedenj samooskrbe, kot jih zaznavajo bolniki s srčnim popuščanjem in njihovi neformalni oskrbovalci dr. Nataša Sedlar Kobe, univ.dipl.psih., SB Murska Sobota

12.40 - 13.00

Razprava in zaključek seminarja

Splošne informacije

Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje in vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis strokovnega srečanja/dogodka v register izpopolnjevanj/izobraževanj sta bili oddani na Zbornico – Zvezo.

Kotizacija za strokovni seminar znaša 150 vključno z DDV (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: NLB Ljubljana, Tavčarjeva 7, ZDMSZTS št. 02015-0258761480, sklic na številko 00 0228-26032021, s pripisom za kardiološko sekcijo.

Prijave

Prijave so možne preko elektronske e – prijavnice na spletni strani Zbornice-Zveze, najkasneje do 24.3.2021. Obvezno polje v prijavi je elektronski naslov udeleženca, na katerega vam bomo poslali povezavo za e-izobraževanje. Z vpisom vašega e- naslova se strinjate, da ga organizator uporabi v namen izobraževanja.

Dodatne informacije

Dodatne informacije dobite pri ga. Irena Trampuš, telefon 01 522 85 38, Klinični oddelek za kardiologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana, na fax (01) 522 2828 ali na e-naslov: trampytrampi@gmail.com

Programski odbor srečanja: Renata Lošić, Urška Hvala, Sandra Balažic Gjura, Irena Trampuš.

Organizacijski odbor srečanja: Urška Hvala in Irena Trampuš

Vljudno vabljeni!

Irena Trampuš, dipl. m. s.
Predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji