Občni zbor in strokovno srečanje: Izzivi na poti donorstva

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske

E nina.trifoni@gmail.com
Datum & čas

13/9/2022

08:30

Lokacija

Hotel Astoria, Bled

Poglej na zemljevidu

8.30 - 9.00

Prihod in registracija udeležencev

9.00 - 9.15

Slavnostnemu dnevu naproti Alenka Bijol, predsednica DMSBZT Gorenjske in Monika Ažman, predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

9.15 - 9.55

Predstavitev Slovenija-Transplanta prim. Danica Avsec, dr. med., namestnica direktorja Slovenija-Transplanta

9.55 - 10.00

Diskusija, izmenjava mnenj

10.00 - 10.45

Predstavitev praktičnega primera: eksplantacija in transplantacija ledvice Jošt Janša, dr. med., specializant urologije

10.45 - 10.50

Diskusija, izmenjava mnenj

10.50 - 11.20

Odmor za okrepčilo

11.20 - 12.00

Ovire in zapleti pri donorstvu Gorazd Čebulc, transplantacijski koordinator

12.00 - 12.05

Diskusija, izmenjava mnenj

12.05 - 12.35

Informacijska podpora za donorski program Slovenije Jože Jakovac, dipl. zn.,

12.35 - 12.40

Diskusija, izmenjava mnenj

12.40 - 13.00

Odmor ter priprave na pričetek volilnega občnega zbora

13.00 - 14.00

Občni zbor

14.00 - 15.30

Pozno kosilo in podelitev potrdil

Splošne informacije

Strokovno srečanje je v postopku pridobitve licenčnih točk.
Strokovno srečanje je za članice in člane društva Gorenjske brez kotizacije. Kotizacija za člane Zbornice – Zveze je 60€, za nečlane znaša kotizacija 120€ z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico Zbornice – Zveze.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Dodatne informacije na naslov: nina.trifoni@gmail.com

Vljudno vabljeni.

Alenka Bijol,
predsednica DMSBZT Gorenjske