Nujna stanja pri onkoloških pacientih

Spoštovani,

obveščamo vas, da je bil termin izobraževanja 21. 4. 2023 prestavljen na 14. 4. 2023.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo.

Zbornica – Zveza

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

E pooblastila.sodelavec@zbornica-zveza.si
Datum & čas

14/4/2023

07:50

Lokacija

Online

7.50 - 8.00

Vključitev na izobraževanje in uvodni pozdrav

8.00 - 9.30

Nujna stanja pri bolnikih na sistemskem onkološkem zdravljenju Urška Rugelj, dr. med.

9.30 - 9.40

Odmor

9.40 - 10.25

Vloga medicinske sestre pri prepoznavanju in obravnavanju nujnih onkoloških stanj Aleksandra Grbič, dipl. m. s., uni. dipl. org.

10.25 - 11.10

Predaja službe - Bolnišnična higiena in preprečevanje okužb povzročenih z vstavljenimi katetri Sabina Medjedovič, mag. zdr. nege

11.10 - 11.40

Odmor

11.40 - 12.25

Prehrana onkološkega bolnika Mirjam Koler Huzjak, dipl. m. s., spec. klin. diet.

12.25 - 13.10

Vodena razprava Marjetka Smolinger Galun, Draga Štromajer

Splošne informacije

Izobraževanje bo potekalo v spletnem okolju Microsoft teams. Udeleženci dobijo spletno povezavo do izobraževanja dan pred dogodkom na email, ki so ga vnesli ob prijavi. Izobraževanje bo tudi licenčno vrednoteno pri Zbornici – Zvezi. Potrdilo o udeležbi prejmejo po emailu.

Organizacijski odbor: Marjetka Smolinger Galun: marjetka.smolinger@gmail.com, Draga Štromajer: pooblastila.sodelavec@zbornica-zveza.si

Kotizacija z  vštetim DDV znaša 150€ (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 75€). Kotizacijo poravnate na transakcijski račun Zbornice – Zveze št. 02015-0258761480, sklic 0110-005-21042023.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Draga Štromajer: pooblastila.sodelavec@zbornica-zveza.si

Prosimo vas, da spoštujete spletni bonton.