Nujna stanja kardiološkega-angiološkega pacienta in uporaba neinvazivne ventilacije

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji

T 01 522 85 38 E trampytrampi@gmail.com
Datum & čas

27/5/2022

08:00

Lokacija

Šmarješke Toplice

Poglej na zemljevidu

Petek, 27.5.2022

8.00 - 8.50

Registracija udeležencev

8.50 - 9.00

Otvoritev srečanja

I. SKLOP

Urgentna stanja v kardiologiji

9.00 - 9.30

AKS in z njim povezane spremembe v EKG zapisu Peter Benedičič, dr. med., SB Celje

9.30 - 10.00

Aktivnosti medicinske sestre pri bolniku s kardiogenim šokom Katarina Kobal, dipl. m. s., KO za kardiologijo, UKC Ljubljana

10.00 - 10.20

Hipertenzivna urgentna stanja Petra Šinigoj, dr. med., KO za hipertenzijo, Univerzitetni Klinični center Ljubljana

10.20 - 10.30

Predavanje sponzorja KRKA d. o. o.

10.30 - 10.50

Razprava in odmor za kavo

II. SKLOP

Ventilacija

10.50 - 11.20

Pljučni edem in uporaba NIV Lojzka Čuk, dipl. m. s., KO za kardiologijo, Univerzitetni Klinični Center Ljubljana

11.20 - 11.50

Pozitivni učinki C-PAP terapije pri bolniku s pljučnim edemom dr. Marko Kmet, dr. med., spec. int. med., spec. intenz. med., SB Novo Mesto

11.50 - 12.15

Izzivi respiratorne fizioterapije pri NIV Berce Mojca Ljubi, dipl. fizioterapevt, Univerzitetni Klinični Center Ljubljana

12.15 - 12.45

Razprava in volitve predsednika in članov IO sekcije

12.45 - 14.00

Odmor za kosilo

III. SKLOP

Pljučna embolija in venska tromboza

14.15 - 14.35

Novosti pri zdravljenju pljučne embolije in venske tromboze z antikoagulantnimi zdravili Marko Miklič, dr. med., KO za žilne bolezni, Univerzitetni Klinični Center Ljubljana

14.35 - 14.55

Pristopi in metode opolnomočenja kardiološkega in angiološkega pacienta Urška Hvala, mag. zdr. nege, KO za žilne bolezni, Univerzitetni Klinični Center Ljubljana

14.55 - 15.15

Zdravstvena vzgoja pacienta na antikoagulantni terapiji Anđa Duronjić, dipl. m. s., KO za žilne bolezni, Univerzitetni Klinični Center Ljubljana

15.15 - 15.35

Lipidi in napredne oblike zdravljenja Katja Trontelj Janša, dipl. m. s., KO za žilne bolezni, Univerzitetni Klinični Center Ljubljana

15.35 - 15.45

Razprava in zaključek seminarja

16.30 - 21.00

Program z večerjo

Sobota, 28.5.2022

IV. SKLOP

9.00 - 12.00

Delavnice:

I. Motnje ritma in ukrepanje Drago Satošek, dipl. zn., KO za kardiologijo, UKC Ljubljana

II. Reanimacija, intubacija asist. Matej Mažič, mag. zdr. nege, SB Celje, Enej Ložnar, dipl. zn., KO za intenzivno interno medicino, UKC Ljubljana

III. Uporaba NIV Lojzka Čuk, dipl. m. s., Berce Mojca Ljubi, dipl. fiziot., UKC Ljubljana

Splošne informacije

Kotizacija za strokovni seminar znaša 320€ vključno z DDV (članom Z-Z, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: NLB Ljubljana, Tavčarjeva 7, ZDMSZTS št. 02015-0258761480, sklic na številko 00 0228-27052022, s pripisom za kardiološko sekcijo.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Prijave so možne preko elektronske e – prijavnice na spletni strani Zbornice – Zveze, najkasneje do 25. 5. 2022.

Dodatne informacije

Rezervacija nočitve je možna po telefonu 08 20 50 300 ali na naslovu booking@terme-krka.eu s pripisom »za kardiološko sekcijo«.

Dodatne informacije dobite pri ga. Irena Trampuš, telefon 01 522 85 38, Klinični oddelek za kardiologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana, na fax (01) 522 2828 ali na e-naslov: trampytrampi@gmail.com

Programski odbor srečanja: Urška Hvala, Irena Trampuš, Tanja Žontar
Organizacijski odbor srečanja: Urška Hvala in Irena Trampuš

Vljudno vabljeni!