Novosti in znanje kot podlaga kirurški zdravstveni negi

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgij

E adrijana.debelak@gmail.com
Datum & čas

11/5/2022

07:30

Lokacija

THERMANA LAŠKO

Poglej na zemljevidu

07.30 - 08.30

REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

08.30 - 08.35

Otvoritev srečanja in pozdrav udeležencev predsednice Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji

MODERATORJA: Mateja Košak Gregorič, dipl. m. s. in Adrijana Debelak, dipl. m. s., univ. dipl. org.

08.35 - 08.55

KONTROLNI SEZNAMI V KIRURGIJI ALI KAKO ZMANJŠATI VERJETNOST NAPAK Tatjana Trotovšek, dipl. m. s., spec., Svarunja Ferš, viš. med. ses., univ. dipl. org.

08.55 - 09.15

PREDSTAVITEV ENOTE ZA POOPERATIVNI INTENZIVNI NADZOR Maja Janežič, dipl. m. s.

09.15 - 09.35

ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA PO RADIKALNI CISTEKTOMIJI S KONTINENTNO DERIVACIJO URINA PO STUDURJU (študija primera) Mojca Rednak, mag. zdr. ved, ET, Helena Kotnik, dipl. m. s.

09.35 - 09.55

ZDRAVSTVENA NEGA STAROSTNIKA PO ZLOMU KOLKA Alja Pišek, dipl. m. s., Lidija Fošnarič, mag. zdr. nege

09.55 - 10.15

VLOGA ZDRAVSTVENE NEGE PRI DVIGU KVALITETE ŽIVLJENJA PACIENTOV PO POŠKODBI GLAVE Ines Dujc, dipl. m. s.

10.15 - 10.35

PORFIRIJA – VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI ODKRIVANJU BOLEZNI Anita Rošić, dipl. m. s., Alenka Torkar, dipl. m. s., ET

10.35 - 11.00

ODMOR

MODERATORJA: Lidija Fošnarič, mag. zdr. nege in Tjaša Kladnik, dipl. m. s.

11.00 - 11.20

HILOTERAPIJA V MAKSILOFACIALNI IN ORALNI KIRURGIJI Dr. Marjeta Logar Čuček, dipl. m. s., spec. manag.

11.20 - 11.40

AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE PRI VSTAVLJANJU V CELOTI IMPLANTIRANEGA CENTRALNOVENSKEGA KATETRA S PODKOŽNIM PREKATOM Janja Pungartnik, dipl. m. s., mag. zdrav. nege, Sedina Kovačević, dipl. m. s.

11.40 - 12.00

IZZIVI MEDICINSKIH SESTER PRI OSKRBI BOLNIKOV PO AMPUTACIJI OKONČIN Viš. pred. mag. Marija Zrim, dipl. m. s., Kaja Slana, dipl. m. s.

12.00 - 12.20

EMPATIČNI PRISTOP K PACIENTU TER NJIHOVIM SVOJCEM V ČASU ODSOTNOSTI OBISKOV Tjaša Kladnik, dipl. m. s., Maja Zalokar, dipl. m. s.

12.20 - 12.40

PREDSTAVITEV PROJEKTA HOSMARTAI (robot v zdravstvu) Mag. Maja Molan, univ. dipl. pol., Igor Robert Roj, univ. dipl. org., dipl. zn.

12.40 - 13.00

PSIHOLOŠKA PODPORA IN VARNOST IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE NEGE Maja Brodnik, dipl. m. s., Andreja Gričnik, mag. zdr. nege

13.00 - 14.15

KOSILO

MODERATOR: Igor Robert Roj, univ. dipl. org., dipl. zn. in Karmen Spacal Jakomin, dipl. m. s.

14.15 - 14.35

TRANSPLANTACIJA PLJUČ V SLOVENIJI Doc. dr. Tomaž Štupnik, dr. med.

14.35 - 14.55

POOPERATIVNA OSKRBA PACIENTA PO TRANSPLANTACIJI PLJUČ Lina Garbas, dipl. m. s., Semir Mujkić. dipl. zn.

14.55 - 15.15

ZAPLETI TORAKALNIH DRENAŽNIH SISTEMOV IN PREDSTAVITEV LASTNEGA KAZALNIKA KAKOVOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI KLINIČNEGA ODDELKA ZA TORAKALNO KIRURGIJO Marija Bizilj, dipl. m. s., Karmen Gačić, dipl. m. s.

UČNA DELAVNICA (vsaka se ponovi 2x)

15.20 - 15.50

ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA S TORAKALNO DRENAŽO Karmen Gačić, dipl. m. s.

16.00 - 16.30

TRAJNI PLEVRALNI KATETER – VLOGA MEDICINSKE SESTRE Bojana Smrke Kumer, dipl. m. s., univ. dipl. org.

16.30 - 17.30

Zaključek strokovnega seminarja

17.30 - 18.00

Seja IO Sekcije MS in ZT v kirurgiji

Splošne informacije

Program izobraževanja je namenjen zdravstvenim delavcem, ki potrebujejo znanja iz kirurškega področja
zdravstvene nege pri svojem strokovnem delu.
Program izobraževanja je v postopku določanja števila licenčnih točk pri Zbornici- Zvezi.

Kotizacija z DDV za celodnevno izobraževanje znaša:
– za člane Zbornice- Zveze (ki imajo poravnane vse članske obveznosti) 95€,
– za nečlane pa 190€.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761480, sklic na številko, 00 0212-11052022, s pripisom za Sekcijo MS in ZT v kirurgiji.
V kotizacijo so všteta predavanja, zbornik predavanj, pogostitev v odmorih, kosilo in potrdilo o udeležbi.

Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb programa.

Prijava

E- prijava za člane Z-Z
E- prijava za ne člane Z-Z

Dodatne informacije

Morebitne dodatne informacije prejmete pri predsednici sekcije na: adrijana.debelak@gmail.com