Novosti in posebnosti v zdravstveni negi in oskrbi ran, stom, inkontinenci

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji

E dragica.josar@gmail.com
Datum & čas

24/3/2023

08:00

Trajanje: 2 dni
Lokacija

Terme Zreče

Petek, 24.3.2023

8.00 - 9.00

Registracija udeležencev

9.00 - 9.10

Pozdrav in uvodne besede Predsednica sekcije Renata Batas, dipl. m. s., ET

I. SKLOP Moderatorici: Renata Batas, dipl. m. s., ET in Ines Prodan, dipl. m. s., ET

9.10 - 9.30

Oskrba pacientov s kroničnimi ranami na OI Dragica Tomc, viš. med. ses., ET

9.30 - 9.50

Rane zaradi »Krokodil droge« Hermina Hatunić Bajrektarević, dipl. m. s., ET

9.50 - 10.10

Novosti pri preprečevanju poškodbe/razjede zaradi pritiska Tadeja Krišelj, dipl. m. s., ET, univ. dipl. org.

10.10 - 10.30

Nastanek razjede zaradi pritiska ob pronaciji bolnika z okužbo COVID-19 Anica Erzar, dipl. m. s., ET

10.30 - 10.40

Predstavitev sponzorja - Valencia

10.40 - 10.50

Vprašanja in diskusija

10.50 - 11.20

Odmor, osvežitev

II. SKLOP Moderatorici: Dragica Tomc, viš. med. ses., ET, Milanka Markelič, dipl. m. s., ET

11.20 - 11.40

Zdravstvena nega in oskrba pacientov z izločalno stomo Anita Jelen, dipl. m. s., mag. zdrav. nege, ET, QM

11.40 - 12.00

Enterostomalna terapija in stomisti v Sloveniji ter Italiji Ines Prodan, dipl. m. s., ET, Manuela Zadnik, dipl. m. s., ET

12.00 - 12.20

Pacient z ileostomo in TPN v domačem okolju Renata Batas, dipl. m. s., ET

12.20 - 12.40

Obravnava pacientov s stomo in kronično rano v patronažnem varstvu Staša Rojten, dipl. m. s., predsednica patronažne sekcije

12.40 - 12.50

Predstavitev sponzorja – 3M

12.50 - 13.00

Vprašanja in diskusija

13.00 - 14.15

Odmor za kosilo (lastna režija)

III. SKLOP Moderatorici: Anita Jelen, dipl. m. s., mag. zdrav. nege, ET, QM, Anita Jelar, dipl. babica, mag. zdrav.- soc. ved, ET

14.15 - 14.45

Zakaj je pomembno stopenjsko zdravljenje urinske inkontinence Tina Kunič, dr. med.

14.45 - 15.05

Elvis Begić, dipl. zn, ET, Emir Salihović, dipl. zn., ET

15.05 - 15.25

Poškodba kože pri otroku Snježana Valcl, dipl. m. s., ET

15.25 - 15.35

Predstavitev sponzorja – Thomy Fe

15.35 - 15.45

Vprašanja in diskusija

15.45 - 16.00

Kratek odmor in razporeditev v skupine za učne delavnice Dragica Jošar

16.00 - 16.45 in 16.45 - 17.30

Učna delavnica: Zdravstvena nega in oskrba izločalne stome Renata Batas, dipl. m. s., ET, Anita Jelen, dipl. m. s., mag. zdrav.nege, ET, QM

16.00 - 16.45 in 16.45 - 17.30

Učna delavnica: Aplikacija klizme v stomo Vesna Tonkli, dipl. m. s., ET

17.30

Zaključek prvega dne

19.00

Večerja (s plesom)

Sobota, 25.3.2023

8.30 - 9.00

Registracija

IV. SKLOP Moderatorici: Milanka Markelič, dipl. m. s., ET, Dragica Tomc, viš. med. ses., ET

9.00 - 9.20

Sindrom kratkega črevesa pri otrocih Alenka Žvikart, dipl. m. s., ET

9.20 - 9.40

Pomen duhovnosti za stomiste in vloga enterostomalnega terapevta Valerija Volk, dipl. m. s., ET

9.40 - 10.00

Kompetence ET Anita Jelar, dipl. babica, mag. zdrav.- soc. ved, ET, doc. dr. Tamara Štemberger Kolnik

10.00 - 10.20

Pristopi k oskrbi kroničnih ran na Kliničnem oddelku za abdominalno in splošno kirurgijo Urška Vernik, dipl. m. s., ET

10.20 - 10.30

Predstavitev sponzorja - ZEPTER

10.30 - 10.40

Vprašanja in diskusija

10.40 - 11.10

Odmor, osvežitev

V. SKLOP Moderatorici: Renata Batas, dipl. m. s., ET, Ines Prodan, dipl. m. s., ET

11.10 - 11.30

Terapevtski učinek CO2 pri celjenju kronične rane Miloš Potkonjak, dr. med.

11.30 - 11.50

Terapija s podtlakom - osnove, pasti ter prikaz primerov Hubert Terseglav, dipl. zn., ET

11.50 - 12.10

Uporaba vakumske terapije za zdravljenje intraplevralnih okužb Polona Gorjup, dipl. m. s., ET

12.10 - 12.20

Predstavitev sponzorja

12.20 - 12.50

Odmor, osvežitev

12.50 - 13.50

»Program gibljivosti in preprečevanje poškodb« Tom Berlič

13.50 - 14.00

Vprašanja in diskusija

14.00

Zaključek strokovnega srečanja in razdelitev potrdil

Splošne informacije

Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izobraževanje. Program je v postopku določanja števila licenčnih točk. Program je namenjen zdravstvenim tehnikom, dipl. med. sestram, dipl. babicam, dipl. zdravstvenikom in vsem, ki potrebujejo znanja iz tega področja pri svojem vsakodnevnem delu.

Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izobraževanje. Seminar je v postopku pridobivanja licenčnih in pedagoških točk.

Kotizacija z DDV znaša:
• za 1 dan 220 €. Članom Z-Z se prizna 50% popusta.
• za 2 dni 360 €. Članom Z-Z se prizna 50% popusta.
Upokojene kolegice in kolegi, člani Zbornice – Zveze, so oproščeni plačila kotizacije.
V kotizacijo so všteta predavanja, zbornik, pogostitev v odmorih, večerja prvi dan seminarja, učne delavnice in potrdilo o udeležbi.

Kotizacijo nakažete na TRR ZZBNS – ZSDMSBZTS: 0201 5025 8761 480, sklic na št. 00 0215-24032023 s pripisom za Sekcijo medicinskih sester v enterostomalni terapiji, ki je odprt pri NLB d.d., poslovalnica Tavčarjeva 7, 1000 Ljubljana.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Ob registraciji na dan seminarja potrebujete člansko izkaznico.

Dodatne informacije

Informacije pri ga. Dragici Jošar na e-mail: dragica.josar@gmail.com

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa.

Rezervacije namestitev Terme Zreče: rezervacije uredite na terme@unitur.eu , prijave do 10. 3. 2023. +386 (0)3 757 61 45+386 (0)3 576 24 46.
Pri rezervaciji navedite, da se boste udeležili strokovnega srečanja Sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji.
Namestitev in cena za nočitev z zajtrkom:
Nočitev z zajtrkom v hotelu Atrij****S 1/1 – 101 € / osebo /noč
Nočitev z zajtrkom v hotelu Atrij****S 1/2 – 83 € / osebo /noč
Nočitev z zajtrkom v hotelu Vital**** 1/1 – 82 € / osebo / noč
Nočitev z zajtrkom v hotelu Vital**** 1/2 – 66 € / osebo / noč
Nočitev z zajtrkom v Vilah Terme Zreče**** 1/1 – 65 € / osebo /noč
Nočitev z zajtrkom v Vilah Terme Zreče**** 1/2 – 51 € / osebo /noč

Cena vključuje:
• Nočitev z zajtrkom,
• Neomejeno kopanje v termalnih bazenih
Doplačila: • Turistična taksa: 2,5 € / osebo /noč; • Prijavnina: 2 € / osebo