Novi pristopi k obravnavi bolnikov s kroničnimi respiratornimi obolenji v Covid-19 razmerah

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji

T 040 558 820 E marusy.ahacic@gmail.com
Datum & čas

14/12/2020

16:00

Lokacija

Virtualno okolje ZOOM

O izkušnjah in različnih vidikih podpore vašim bolnikom bo tekla tema na seriji dveh srečanj – za dve ločeni skupini medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, katerih delovni procesi so tesno povezani z bolniki s kroničnimi respiratornimi obolenji na inhalacijskih terapijah.

1. dan: ponedeljek, 14. december 2020

16:00 - 16.10

Prijava

16:10 - 16.15

Pozdrav in uvod Maruša Ahačič, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji Mariana Rezelj, dipl.m.s. v specialistični ambulanti, Klinika Golnik

16:15 - 16.30

Kaj je pokazala raziskava o pravilni rabi olajševalcev/pršilnikov pri nas? Kako varneje educirati in obravnavati bolnike s kroničnimi respiratornimi obolenji v Covid-19 razmerah? Mariana Rezelj, dipl.m.s. v specialistični ambulanti, Klinika Golnik

16:30 - 17.45

Obvladovanje stresa v luči optimalne obravnave bolnikov v Covid-19 obdobju- 1.del Darja Šulc Tratar, SiVita Care Solutions

17:45 - 18.00

Odmor

18:00 - 18.30

Obvladovanje stresa v luči optimalne obravnave bolnikov v Covid-19 obdobju- nadaljevanje Darja Šulc Tratar, SiVita Care Solutions

18:30 - 18.45

Inhalacijska terapija na »Covid-19 oddelku«- predstavitev pristopa na Kliniki Golnik Katja Zupanc, dipl.m.s.

18:45 - 19.00

Delavnica na temo novih pristopov

19:00

Zaključek

2. dan: sreda, 16. december, 2020

16:00 - 16.10

Prijava

16:10 - 17.20

Obvladovanje stresa v luči optimalne obravnave bolnikov v Covid-19 obdobju- 2. del Darja Šulc Tratar, SiVita Care Solutions

17:20 - 17.35

Odmor

17:35 - 18.30

Obvladovanje stresa v luči optimalne obravnave bolnikov v Covid-19 obdobju- nadaljevanje Darja Šulc Tratar, SiVita Care Solutions

18:30 - 18.45

Skupinska zdravstvena vzgoja pri pljučnem bolniku v času Covid-19 Maruša Ahačič, mag.zdr.nege

18:45 - 19.00

Diskusija na temo skupinske zdravstvene vzgoje

19:00

Zaključek

Splošne informacije

Srečanje je namenjeno medicinskim sestram in diplomiranim zdravstvenim tehnikom iz področja pulmologije, katerih delovni procesi so tesno povezani z bolniki s kroničnimi respiratornimi obolenji na inhalacijskih terapijah.

Kotizacije ni.

Delavnica sprejme omejeno število udeležencev (največ 20 oseb), zato prosimo, da se prijavite čim prej, do vključno 27. novembra 2020.

(Prednost pri prijavah imajo medicinske sestre in zdravstveni tehniki, ki delujejo v pulmoloških ambulantah.)

Prosimo, da o izobraževanju obvestite tudi svoje kolege in kolegice ter jih pozovete k prijavi.

Dodatne informacije

Dodatne informacije so možne po telefonu 040/558-820 ali e-pošti marusy.ahacic@gmail.com

Za dotično izobraževanje je vložena vloga za odobritev licenčnih točk.