Nova spoznanja v ginekologiji in porodništvu

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in babic

E sasamidwife@gmail.com
Datum & čas

16/11/2022

08:00

Lokacija

Rimske Terme Resort d. o. o., Toplice 10, Rimske Toplice

Poglej na zemljevidu

8.00 - 8.45

Registracija

8.45 - 9.00

Pozdravni nagovor

I. SKLOP

Moderatorka: Rosemarie Franc, Mojca Petek

9.00 - 9.25

Priprava in obravnava ginekološke pacientke na operativni poseg po metodi »fast track« Nadja Lubanjšek, dipl. m. s., mag. zdr. neg., Marija Horvat, dipl. m. s.

9.25 - 9.50

Labio plastika Urška Bizjak Ogrinc, dr. med, spec. gin. in por.

9.50 - 10.15

Obravnava žensk po rupt. III. in IV. Dr. Tina Drusany Starič, dr. med., spec. gin. in por.

10.15 - 10.30

Razprava

10.30 - 11.00

Odmor

II. SKLOP

Moderatorka: Sonja Harnik, Karolina Kovač

11.00 - 11.25

Svetovanje mladostnikom - najpogostejša vprašanja Tinkara Srnovršnik, dr. med., spec. gin. in por.

11.25 - 11.50

Limfedem pri otrocih Slavica Knez Kovačič, dipl. fiziot.

11.50 - 12.15

Terapevtske vaje za pospešitev limfnega obtoka Slavica Knez Kovačič, dipl. fiziot.

12.15 - 12.30

Razprava

12.30 - 13.40

Kosilo

III. SKLOP

Moderatorka: Barbara Malgaj, Andreja Žertuš

13.40 - 14.05

Zdravljenje urinske inkotinence z BULKAMID KIT Mateja Vukmanič, dr. med., spec. gin. in por.

14.05 - 14.30

Zdravstvena nega pacientke po vulvektomiji Anita Jelar, dipl. bab., mag. zdr. - soc. manag., ET

14.30 - 14.55

Pitna voda v zdravstvenih ustanovah Nika Učakar, mag. san. inž.

14.55 - 15.15

Razprava in zaključki

Splošne informacije

Kotizacija in plačilo
Kotizacija z vštetim DDV je 190 € (člani Zbornice – Zveze imajo 50 % popust in znaša 95 €). V ceno je všteta izvedba izobraževanja, prehrana in zbornik. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015- 0258761480, sklic na št. 00 0207 – 16112022. Račun za delovne organizacije izstavimo po zaključku izobraževanja.

Programski odbor: Saša Matko, Gordana Njenjić, Andreja Žertuš , Rosemarie Franc, Barbara Malgaj, Karolina Kovač, Renata Nahtigal, Mojca Petek, Sonja Harnik
Organizacijski odbor: Saša Matko, Andreja Žertuš,, Gordana Njenjić, Rosemarie Franc, Mojca Petek, Karolina Kovač, Renata Nahtigal, Sonja Harnik, Barbara Malgaj, Anita Prelec

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Prijava je možna najkasneje do 13. 11. 2022 oz. do zapolnitve prostih mest.

Dodatne informacije

Saša Matko, sasamidwife@gmail.com