Nosečnost, porod in poporodno obdobje

Organizator

Sekcija medicinskih sester in babic

E sasamidwife@gmail.com
Datum & čas

19/5/2022

16:45

Lokacija

Spletno okolje

16.45 - 17.00

Registracija

17.00 - 17.10

Uvodne besede Saša Matko, dipl. bab.

17.10 - 17.35

Ozaveščenost nosečnic o porodu Sonja Harnik, dipl. bab., mag. zdr. ved

17.35 - 18.05

Priprava na porod z naravnimi metodami prof. dr. Borut Štrukelj

18.05 - 18.20

Mercator d. d. Lumpi klub

18.20 - 18.35

Obravnava nosečnic v babiški ambulanti Monika Legat, dipl. bab.

18.35 - 19.00

Oskrba otročnice in novorojenčka v domačem okolju Mojca Petek, dipl. bab., IBCLC

19.00 - 19.15

Razprava in zaključek

Splošne informacije

Za člane Zbornice – Zveze kotizacije NI, za nečlane je kotizacija 30€ + DDV.

Licenčne in pedagoške točke: Program je ovrednoten z 2 licenčnima in pedagoškima točkama.
Udeležba za strokovno izobraževanja je omejena na 250 udeležencev.

Prijava

E-prijavnica za člane Z – Z

E-prijavnica za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Saša Matko
e-pošta: sasamidwife@gmail.com