NOSEČNOST, POROD IN POPORODNO OBDOBJE V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in babic

E karolinca.k@gmail.com
Datum & čas

5/5/2021

16:30

Lokacija

E-izobraževanje: Spletno okolje Google meet

16.30 - 17.00

Registracija udeležencev preko platforme Google meet

17.00 – 17.20

Strokovna priporočila za zdravstveno obravnavo nosečnic in otročnic s covid-19 M. Vidmar Šimic, UKC Ljubljana

17.20 – 17.40

Porod in covid-19 pozitivne ženske – naše izkušnje (prikaz primerov) M. Druškovič, UKC Ljubljana

17.40 – 18.00

Dojenje in laktacija – izziv za doječe ženske v času epidemije T. Stanek Zidarič, ZF UL

18.00 – 18.20

Prehranski nasveti med izbruhom COVID-19? doc. dr. E. Benedik, UKC Ljubljana

18.20 – 18.50

Epidemija covid-19 in psihološka podpora zoper izgorelost prof. dr. Ž. Novak Antolič

Splošne Informacije

Licenčne in pedagoške točke:
Program je v postopku vrednotenja z licenčnimi točkami na Zbornici – Zvezi.

Kotizacija:
Kotizacija  z vštetim DDV je za vse udeležence enaka in znaša 30 eur. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 0201 5025 8761 480, sklic na številko 0207-05052021. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.


Za člane Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, bodo stroški izobraževanja kriti iz sredstev Zbornice – Zveze oziroma iz naslova plačanih članarin.


Prijave

Prijave sprejemamo preko obrazca na spletni strani www.zbornica-zveza.si

E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju.
Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno.
Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešni vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si. Registracija je potrebna le prvič. Ob uspešni identifikaciji člana imajo člani v prijavnem obrazcu že pred nastavljene osebne podatke in je izpolnjevanje prijave hitrejše.
Splošno prijavo uporabite v primeru, ko prijavitelj ni član Zbornice – Zveze ali ko prijavitelj ni udeleženec (na primer pooblaščena oseba v zavodu). Pomembno je, da za vsakega naročenega udeleženca napiše poleg imena, priimka, naslova in zaposlitve (obvezni podatki) še kakšno od identifikacijskih številk, bodisi številko licence ali člansko številko članov Zbornice – Zveze.
Obvezno polje v prijavnici je elektronski naslov udeleženca seminarja.

SPREMENJEN JE NAČIN PRIJAVE NA IZOBRAŽEVANJA

V modulu e-Prijavnica na spletni strani Zbornice – Zveze smo spremenili način prijavljanja na izobraževanje. Dosedanje obvezno potrjevanje e-prijave prek prejete potrditve e-pošte je odslej v primeru uspešne prijave nepotrebno. To pomeni, da sistem ob vnosu e-prijavnice prijavo samodejno tudi potrdi. Prejeta e-pošta je namenjena le preklicu udeležbe oziroma ponovni potrditvi prijave, če slučajno pride do neuspešne potrditve prijave.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.

ODJAVE

V primeru, da ste se na strokovno izobraževanje prijavili, prijavo potrdili, a se zaradi opravičenih razlogov strokovnega izobraževanja ne morete udeležiti prosimo, da se odjavite najkasneje do tri dni pred začetkom izobraževanja.