Nosečnost in porod – nova dognanja

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in babic

E sekcija-babic@zbornica-zveza.si
Datum & čas

22/3/2024

08:00

Lokacija

Hotel Šport, Grajska cesta 2, 8222 Otočec

Poglej na zemljevidu

8.00 - 9.00

Registracija

9.00 - 9.10

Pozdravni govor

I. SKLOP Moderatorka: Jelka Cimermančič, Sonja Harnik

9.10 - 10.10

Uvedba etičnih vsebin na področju babištva Rosemarie Franc, dipl. bab., dipl. m. s.

10.00 - 10.30

Spolna raznolikost dr. Gabrijela Simetinger, spec. gin. in por.

10.30 - 11.00

Bolezni, ki jih povzroča okužba s HPV Mateja Lasič, dr. med., spec. gin in por.

11.00 - 11.10

Predstavitev sponzorja

11.10 - 11.30

Razprava

11.30 - 11.40

Aktivni odmor s fizioterapevtko

11.40 - 12.00

Odmor

II. SKLOP Moderatorka: Mojca Petek, Andreja Žertuš

12.00 - 12.30

Reprezentacija poroda v množičnih medijih Ana Monika Jurše, dipl. bab., doc. dr. Domajnko Barbara

12.30 - 13.00

Anksioznost v nosečnosti in ob porodu ter strategije pomoči Polona Zabret, dipl. bab.

13.00 - 13.30

Aplikacija intravenoznih pripravkov železa v nosečnosti in po porodu Edita Dolmovič, dipl. bab.

13.30 - 14.00

Bolezni ščitnice pri ženskah v rodni dobi prof. dr. Simona Gaberšček, dr. med.

14.00 - 14.10

Predstavitev sponzorja

14.10 - 14.30

Razprava in zaključki

14.30 - 15.45

Kosilo

Splošne informacije

Kotizacija z vštetim DDV je 220 € (člani Zbornice – Zveze imajo 50 % popust in znaša 110 €). V ceno je všteta izvedba izobraževanja, prehrana in zbornik. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015- 0258761480, sklic na št. 00 0207- 22032024. Račun za delovne organizacije izstavimo po zaključku izobraževanja. Število udeležencev je omejeno na 120.

Program je vpisan v register strokovnih izobraževanj pri Zbornici – Zvezi za pridobitev licenčnih točk.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Dodatne informacije in prijava na sekcija-babic@zbornica-zveza.si

Prijava je možna najkasneje do 19. 3. 2024 oz. zapolnitve prostih mest.