Nevromonitoring

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov za anesteziologijo, intenzivno terapijo in transfuziologijo

E sekcija.anestezija1@gmail.com
Datum & čas

9/4/2024

08:30

Lokacija

Zbornica - Zveza, Ob železnici 30a, Ljubljana

Poglej na zemljevidu

8.30 - 8.50

Registracija udeležencev

8.50 - 9.00

Uvod

9.00 - 10.00

Kaj je nevromonitoring in nadzor nad znotrajlobanjskim tlakom Izr. Prof. Primož Gradišek, dr. med.

10.00 - 10.20

Pristopi in aparature za izvajanje nevromonitoringa ter vloga medicinske sestre Valerija Svilar, dipl. m. s.

10.20 - 10.40

Osnovni nevromonitoring Nataša Radovanović, mag. zdr. nege

10.40 - 11.10

Odmor

11.10 - 11.30

Razširjeni nevromonitoring – spremljanje področne možganske oksigenacije Tjaša Korelič, mag. zdr. nege

11.30 - 11.50

Razširjeni nevromonitoring – spremljanje možganske tkivne oksigenacije Andrej Trobec, dipl. zn.

11.50 - 12.10

Nadzor sedacije asist. Matej Mažič, mag. zdr. nege

12.10 - 12.30

Zunanja ventrikularna drenaža Teo Žijan, dipl. zn.

12.30 - 12.50

Pupilometrija Jurij Plečko, dipl. zn.

12.50 - 13.40

Kosilo

13.40 - 15.00

DELAVNICE: Delavnice potekajo po 20 minut, udeleženci se udeležijo vseh delavnic.

ICP, PbrO2

SEDLINE, NIRS

PUPILOMETER

ZUNANJA VENTRIKULARNA DRENAŽA

Splošne informacije

Kotizacija za enodnevno izobraževanje z DDV znaša 220€ (članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 110€ ). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze. NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana – ZDMSZTS št: 02015-0258761480, sklic na številko 00 0204 – 09042024, s pripisom “Sekcija za anesteziologijo”.

V kotizacijo je vključeno: predstavljeno gradivo, osvežitve med odmori in kosilo. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

 

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Število udeležencev je omejeno na 40 oseb. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije se obrnite na e-naslov: sekcija.anestezija1@gmail.com ali na telefon: 051 369 701.