Nevrološke bolezni – del našega življenja

Organizator

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji v soorganizaciji s SiVita As EduCare

T 051 696 088 (delovniki med 15h in 16h) E info@SiVitaSolutions.com
Datum & čas

19/11/2021

09:00

Lokacija

Virtualno srečanje

9.00

Prijava v spletno okolje

9.15

Pozdrav in uvod Monika Ažman, predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije mag. Maja Medvešček Smrekar, prof. zdr. vzg. predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji

9.45

Ali je medicinska sestra lahko samo človek Anita Pirečnik Noč, mag. zdr. nege, prof. zdr. vzg.

10.15

Izzivi za management pri zmanjševanju stresa med zaposlenimi na področju zdravstvene nege v današnjem času mag. Jožica Rešetič, dipl. m. s., univ. dipl. org., spec.

10.45

Vloga medicinske sestre pri bolnikih z multiplo sklerozo Nives Matko, dipl. m. s.

10.15

Odmor

11.45

Parkinsonova bolezen in zdravljenje napredovale parkinsonove bolezni Robert Rajnar, mag. zn.

12.15

Kakovost življenja bolnikov po možganski kapi v UKC Maribor Merima Šehić, dipl. m. s.

12.45

Amiotrofična lateralna skleroza doc. dr. Blaž Koritnik, dr. med.

13.15

Vizija razvoja negovalnih diagnoz, izidov in intervencij v Sloveniji mag. Maja Klančnik Gruden, prof. zdr. vzg.

13.45

Odmor

14.00

Predstavitev kandidata/ov za predsednika/co sekcije

14.30

Volitve za predsednika/ce in 8 članov IO Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji

15.30

Zaključek srečanja

Splošne informacije

O izkušnjah in različnih vidikih podpore vašim bolnikom bodo potekala predavanja za medicinske sestre in zdravstvene tehnike iz področja nevrologije, katerih delovni procesi so tesno povezani z bolniki z nevrološkimi obolenji.

Dodatne informacije so možne po telefonu 051 696 088 (delovniki med 15.h in 16.h) ali na info@SiVitaSolutions.com

Prijava

Prijave sprejemamo na naslov info@SiVitaSolutions.com do 12. 11. 2021 oz. do zapolnitve prostih mest (70).

Prosimo, da o izobraževanju obvestite tudi svoje kolege in kolegice iz področja nevrologije ter jih pozovete k prijavi.

Za dotično izobraževanje je vložena vloga za odobritev licenčnih točk. Kotizacije ni.