KO SRCE POPUŠČA

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji

T 01 522 85 38 E trampytrampi@gmail.com
Datum & čas

28/3/2020

00:00

Lokacija

v prostorih Doma sv. Jožefa v Celju, Plečnikova ulica 29, 3000 Celje

Poglej na zemljevidu

08.30 - 09.00

Registracija udeležencev

09.00 - 09.10

Otvoritev srečanja in pozdrav udeležencev

I. Sklop

09.10 - 09.40

Od ozaveščanja splošne javnosti do opolnomočenja bolnikov za učinkovito samooskrbo srčnega popuščanja Doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak, dr.med. SB Murska Sobota

09.40 - 10.10

Znanje glede bolezni in izvajanje vedenj samooskrbe pri bolnikih s srčnim popuščanjem Anita Vogrinčič Černezel, mag. zdrav. - soc. manag., SB Murska Sobota

10.10 - 10.40

Ovire in spodbude za izvajanje vedenj samooskrbe, kot jih zaznavajo bolniki s srčnim popuščanjem in njihovi neformalni oskrbovalci dr. Nataša Sedlar Kobe, univ. dipl. psih., SB Murska Sobota

10.40 - 10.55

Razprava

10.55 - 11.15

Odmor

II. Sklop

11.15 - 11.45

Kardio-renalni sindrom dr.Meta Penko, dr.med., spec.int., UKC Maribor

11.45 - 12.05

Osveščenost bolnikov s kroničnim srčnim popuščanjem o kronični ledvični bolezni Renata Lošić, dipl.m.s., UKC Maribor

12.05 - 12.25

Spremljanje bolnika s kroničnim srčnim popuščanjem in kronično ledvično boleznijo Tanja Glavič, dipl.m.s., UKC Maribor

12.25 - 12.35

Vprašanja in diskusija

12.35 - 13.35

Kosilo

III. Sklop

13.35 - 14.05

Srčno popuščanje in sladkorna bolezen prof.dr. Borut Jug, dr.med ., UKC Ljubljana

14.05 - 14.25

Spremljanje bolnika s kroničnim srčnim popuščanjem in sladkorno boleznijo Katja Janša Trontelj, dipl.m.s., UKC Ljubljana

14.25 - 14.45

Nova zdravila dr. Krunič, dr. Igor Kranjc, UKC Maribor

14.45 - 15.00

Razprava in zaključek seminarja

Splošne informacije

Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje in vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis strokovnega srečanja/dogodka v register izpopolnjevanj/izobraževanj sta bili oddani na Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije-Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Kotizacija za strokovni seminar znaša 120 vključno z DDV (članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: NLB Ljubljana, Tavčarjeva 7, ZDMSZTS št. 02015-0258761480, sklic na številko 00 0228-28032020, s pripisom za kardiološko sekcijo. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico Zbornice – Zveze v primeru, da ste član Zbornice – Zveze in številko licence. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo po prejetju računa.

Prijava

Prijave so možne preko elektronske e – prijavnice na spletni strani Zbornice-Zveze, najkasneje do 25.3.2020 na naslov: ga. Irena Trampuš, telefon 01 522 85 38, Klinični oddelek za kardiologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana, na fax (01) 522 2828 ali na e-naslov: trampytrampi@gmail.com.

Programski odbor srečanja: Renata Lošić, Irena Trampuš.
Organizacijski odbor srečanja: Ahbeer Al Sayegh, Renata Lošić, Irena Trampuš.

Vljudno vabljeni!

Irena Trampuš, dipl. m. s.
Predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji