Nekateri segmenti obravnave v onkološki zdravstveni negi

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041 754 695 E irma.kiprijanovic@gmail.com
Datum & čas

24/3/2022

14:45

Lokacija

V spletnem okolju Zoom.

14.45 - 15.00

Prijava udeležencev v spletno okolje

15.00 - 15.10

Pozdravne besede in predstavitev izvedbe izobraževanja Marija Maja Vidrih

15.10 - 15.30

Robotozacija priprave cistostatikov na Onkološkem inštitutu Ljubljana asist. Jure Dolenc, mag. farm.

15.30 - 15.45

Novosti na področju žilnih dostopov – periferno vstavljen osrednji venski kateter PICG Irma Mrzelj, dipl. m. s.

15.45 - 16.00

Novosti na področju sistemskega zdravljenja onkoloških bolnikov Lejla Hedžić, dipl. m. s.

16.00 - 16.20

Novosti na področju teleradioterapije Emir Kaduzović, dipl. inž. rad.

16.20 - 16.45

Odmor

16.45 - 17.00

Celostna rehabilitacija onkoloških bolnikov Aleksandra Grbić., mag. zdr. nege., univ. dipl. org.

17.00 - 17.20

Predstavitev delovanja mobilnega paliativnega tima Marjana Bernot, univ. dipl. org.

17.20 - 17.35

Predstavitev spletne aplikacije za spremljanje in poročanje o doslednosti higiene rok po metodologiji WHO Sabina Medjedović, mag. zdr. nege

17.35 - 18.00

Čas za vaša vprašanja in diskusijo, zaključne besede Marija Maja Vidrih

Splošne informacije

Seminar je namenjen zdravstvenim tehnikom, medicinskim sestram in drugim zaposlenim v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja in veščine za bolj učinkovito in uspešno obravnavo pacientov v kliničnem okolju. V obliki predavanj in delavnic, s primeri iz prakse vas bomo seznanili z nekaterimi problemi, ki se pojavljajo v delovnih okoljih.

Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Darija Zupančič, Marija Maja Vidrih.

Program je v postopku vrednotenja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Izobraževanje bo potekalo preko spleta. Prijave sprejemamo  do 20. 3. 22 oziroma do zasedenosti mest. Število mest je omejeno do 40.

Kotizacije za člane DMSBZT NI in se krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Vse informacije v zvezi s prijavo v spletno okolje, kjer bo potekalo izobraževanje boste prejeli na vaš E – naslov, en dan pred dogodkom, zato prosimo, da ga ob prijavi obvezno navedete.

Dodatne informacije: Irma Kiprijanović GSM 041 754 695 ali irma.kiprijanovic@gmail.com.

Vljudno vabljeni!

Koordinatorica kliničnih popoldnevov                Predsednica DMSBZT Ljubljana
Maja Vidrih                                                           Đurđa Sima