Negotovost spremljevalka sodobnega življenja

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041 754 695 E drustvomedsesljubljana@gmail.com
Datum & čas

19/10/2023

15:45

Lokacija

Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot Sv. Antona 49, 5280 Idrija

Poglej na zemljevidu

15.30 - 15.45

Registracija

15.45 - 16.00

Pozdravna beseda Đurđa Sima, dipl. m. s .,predsednica DMSBZT Ljubljana

Sabina Vihtelič, dipl. m. s., koordinatorica strokovnega srečanja

Urban Bole, mag. zdr. nege, pomočnik direktorja za področje zdr. nege v PBI

16.00 - 16.50

Negotovost - spremljevalka sodobnega življenja Polona Požgan, diplomirana zgodovinarka in diplomirana politologinja

16.50 - 17.30

Spoprijateljimo se z negotovostjo dr. Špela Hvalec, klinična psihologinja

17.30 - 17.40

Razprava

Odmor

17.50 - 18.25

Zaposleni v zdravstvu in njihova odpornost ali neodpornost na negotovost viš. pred. Urška Bogataj, mag. zdr. neg.

18.25 - 18.40

Razprava, zaključek in sklep seminarja Andreja Gruden, dipl. m. s.

18.40

Druženje članic in članov DMSBZT Ljubljana

Splošne informacije

Izobraževanje je namenjeno članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti in okrepiti znanje in veščine na področju komunikacije s pacienti ozaveščenosti na področju samozaščitnega vedenja za preprečevanje izgorelosti zaposlenih v zdravstvu. Oddana je vloga za pridobitev licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Še nekaj o predavateljicah:
Polona Požgan je po osnovni izobrazbi diplomirana zgodovinarka in diplomirana politologinja, vendar se s svojo stroko ni nikoli čisto zares ukvarjala. Skoraj 25 let se ukvarja z mislimi, besedami in stavki, s katerimi tako odločujoče vplivamo nase in na ljudi okoli sebe. Delala je na radiu, na televiziji in na gledaliških odrih po vsej Sloveniji, hkrati pa po različnih podjetjih in institucijah uči in predava o komunikaciji. Je avtorica projekta “Prijazno je biti Prijazen”, pred dvema letoma pa je pridobila tudi naziv “mednarodno certificirane menedžerke delovne sreče”..
Špela Hvalec je klinična psihologinja in vodja psihološke službe v Psihiatrični bolnišnici Idrija. Je avtorica številnih člankov in strokovnih predavanj na temo duševnega zdravja.
Urška Bogataj, je po poklicu diplomirana medicinska sestra in je pričela svojo strokovno pot v PB Idrija. Sedaj pa že vrst o let poučuje na Primorski univerzi na Fakulteti za vede o zdravju v Izoli.

Za člane DMSBZT Ljubljana, ki imajo poravnane članske obveznosti, je izobraževanje BREZPLAČNO. Stroški izobraževanja bodo kriti iz sredstev regijskega društva oziroma iz naslova plačanih članarin. S seboj prinesite člansko izkaznico Zbornice – Zveze. Prosimo za točnost.

 

Prijava

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana na: www.drustvo-med-sester-lj.si do 5. 10. 2023, oz. do zapolnitve prostih mest (50). Ob prijavi navedite tudi vaš e-naslov za elektronsko pošiljanje potrdila.

Prijava za člane Z – Z

Prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Dodatne informacije Irma Kiprijanović, GSM 041 754 695 ali drustvomedsesljubljana@gmail.com

Vljudno vabljeni!