Napredna znanja na področju zdravstvene nege in oskrbe ran, stom in kontinence

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji

E dragica.josar@gmail.com
Datum & čas

27/3/2020

00:00

Lokacija

Termah Zreče

Poglej na zemljevidu

Petek, 27.03.2020

08.00 - 09.00 Registracija udeležencev

09.00 - 09.10

Pozdrav in uvodne besede, predsednica sekcije Renata Batas, dipl. m.s., ET

I. Sklop: Moderatorici: Renata Batas, dipl. m.s., ET in Ines Prodan,dipl. m.s., ET

09.10 - 09.30

Napredna praksa v zdravstveni negi na področju oskrbe kompleksnih ran viš.pred. Ljubiša Pađen

09.30 - 09.50

Hirurški put pacijenta – primena savremenih protokola u prevenciji infekcije operativnog mesta Dušica Biočanin, RN, Srbija

09.50 - 10.10

Sadašnjost i budučnost nege stome u Srbiji Živka Madžić, RN, Srbija

10.10 - 10.30

Delovanje Zveze ILCO v Sloveniji Ivan Mrevlje, predsednik Zveze ILCO Slovenije

10.30 - 10.40

Predstavitev sponzorja

10.40 - 10.50

Vprašanja in diskusija

10.50 - 11.20

ODMOR, OSVEŽITEV

II. Sklop: Moderatorici: Anita Jelen, dipl. m.s., mag. zdrav.nege, ET, QM in Tadeja Krišelj, dipl. m.s., univ. dipl. org., ET

11.20 - 11.40

Hranilne stome Polona Gorjup, dipl. m.s.

11.40 - 12.00

ZN in oskrba perkutane endoskopske gastrostome pri otroku Erika Šmid, dipl. m.s., ET

12.00 - 12.20

Gastrostoma v domačem okolju - prikaz primera Dragica Jošar, dipl. m.s., ET

12.20 - 12.30

Predstavitev sponzorja

12.30 - 12.40

Vprašanja in diskusija

12.40 - 13.10

VOLITVE

13.10 - 14.20

ODMOR ZA KOSILO (v lastni režiji)

III. Sklop: Moderatorici: Robertina Benkovič, dipl. m.s., univ. dipl. org., ET in Anita Jelar, mag. zdrav.- soc.

14. 20 - 14.40

Nacionalni protokol enkratne intermitentne kateterizacije ženske pred. Bojana Hočevar Posavec, mag. vzg. in menedž. v zdr.

14.40 - 15.00

Zmanjšanje motenj uriniranja z uporabo funkcionalne magnetne stimulacije Mirjam Salobir, dipl. m.s.

15.00 - 15.20

Zdravstvena oskrba pacientov z inkontinenco - smernice Anita Jelen, dipl. m.s., mag. zdrav.nege, ET, QM

15.20 - 15.30

Predstavitev sponzorja – MEDICO3

15.30 - 15-40

Vprašanja in diskusija

15.30 - 16.00

ODMOR, OSVEŽITEV

IV. Sklop: Učne delavnice Moderatorici: Anita Jelar, mag. zdrav.- soc. ved, ET in Ines Prodan, dipl. m.s., ET

16.00 - 16.45 in 16.45 - 17.30

Delavnica I: »Hranilne stome-hranjenje« Polona Gorjup, dipl. m.s.

16.00 - 16.45 in 16.45 - 17.30

Delavnica II: »Poškodba kože zaradi vlage« Vanja Vilar, viš. med. ses., ET, dipl. ekon.

17.30

Zaključek prvega dne

19.00

VEČERJA (S PLESOM)

Sobota, 28.03.2020

08.30 - 09.00

Registracija

V. Sklop: Moderatorici: Tadeja krišelj, dipl. m.s., univ. dipl. org., ET in Robertina Benkovič, dipl. m.s., univ. dipl. org., ET

09.00 - 09.30

Možnost dodatnih terapij pri bolnikih z vensko golenjo razjedo Prim. dr. Tanja Planinšek Ručigaj, dr. med., svetnica

09.30 - 09.50

Vpliv prehrane na celjenje VGR Anita Jelen, dipl. m.s., mag. zdrav.nege, ET, QM

09.50 - 10.10

Pomen poznavanja sodobnih oblog za oskrbo rane in najpogostejše napake pri uporabi Ines Prodan, dipl. m.s., ET

10.10 - 10.30

Kratkoelastični povoji, dolgoelastični povoji, kompresijski sistemi – Kateri so boljši? Mojca Vreček, dipl. m.s., ET

10.30 - 10.40

Predstavitev sponzorja

10.40 - 10.50

Vprašanja in diskusija

10.50 - 11.20

ODMOR, OSVEŽITEV

VI. Sklop: Moderatorici: Ines Prodan, dipl. m.s., ET in Vanja Vilar, viš.med.ses., dipl. ekon., ET

11.20 - 11.40

Prolaps recti Asist. Jakomin Tomaž, dr. med.

11.40 - 12.00

Komplikacije oskrbe stome pri uporabi konveksne podloge Tjaša Čebašek, dipl. m.s., ET

12.00 - 12.20

Ali dovolj poznamo medicinske pripomočke za oskrbo izločalne stome? Renata Batas, dipl. m.s., ET

12.20 - 12.30

Vprašanja in diskusija

12.30 - 13.00

ODMOR

VII. Sklop: Moderatorici: Renata Batas, dipl. m.s., ET in Anita Jelar, mag. zdrav.- soc. ved, ET

13.00 - 14.30

Kulturne kompetence v zdravstveni negi Helena Kristina Halbwachs, viš. med. ses., univ. dipl. org

14.30

Zaključek strokovnega srečanja in razdelitev potrdil

Splošne informacije

Program je namenjen zdravstvenim tehnikom, dipl. med. sestram, dipl. babicam, dipl. zdravstvenikom in vsem, ki potrebujejo znanja iz tega področja pri svojem vsakodnevnem delu.

Programski – strokovni odbor: Renata Batas, Anita Jelen, Ines Prodan, Dragica Jošar, Robertina Benkovič, Tadeja Krišelj, Vanja Vilar, Anita Jelar.
Organizacijski odbor: Renata Batas, Dragica Jošar, Ines Prodan, Robertina Benkovič, Anita Jelen, Vanja Vilar, Tadeja Krišelj in Anita Jelar.

Splošni podatki: Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izobraževanje. Seminar je v postopku pridobivanja licenčnih in pedagoških točk.

Kotizacija z DDV znaša:
-za 1 dan 190 € . Članom Z-Z se prizna 50% popusta.
-za 2 dni 320 €. Članom Z-Z se prizna 50% popusta.

Upokojene kolegice in kolegi, člani Zbornice – Zveze, so oproščeni plačila kotizacije.
V kotizacijo so všteta predavanja, zbornik, pogostitev v odmorih, večerja prvi dan seminarja, učne delavnice in potrdilo o udeležbi.

Kotizacijo nakažete na TRR ZZBNS – ZSDMSBZTS: 0201 5025 8761 480, sklic na št. 00 0215-27032020 s pripisom za Sekcijo medicinskih sester v enterostomalni terapiji, ki je odprt pri NLB d.d., poslovalnica Tavčarjeva 7, 1000 Ljubljana.

Prijava

Elektronska prijava je možna preko E – prijavnice do katere dostopate preko spletni strani www.zbornica-zveza.si

Dodatne informacije

Informacije pri ga. Dragici Jošar, dipl. m.s., ET  na e-mail: dragica.josar@gmail.com  .
Ob registraciji na dan seminarja potrebujete člansko izkaznico.
Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa.

Predsednica Sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji
Renata Batas, dipl. m.s., ET
E – mail: renata.batas@gmail.com

Veselimo se srečanja z vami!

Rezervacije namestitev Terme Zreče:  +386 (0)3 757 61 45+386 (0)3 576 24 46   E-pošta  terme@unitur.eu
Pri rezervaciji navedite, da se boste udeležili strokovnega srečanja Sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji.

HOTEL VITAL****(pod isto streho s hotelom Atrij                                    HOTEL ATRIJ****S
                                  in kongresnim centrom)
dvoposteljna soba            60€/osebo                                                             dvoposteljna soba           74€/osebo
enoposteljna soba            74€/osebo                                                             enoposteljna soba           88€/osebo

Vile Terme Zreče**** (200 m oddaljene od hotela)
Dvoposteljna soba      42€/osebo
Enoposteljna soba      52€/osebo