Napredna znanja na področju zdravstvene nege in oskrbe ran, stom in kontinence

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji

Datum & čas

24/9/2021

08:00

Lokacija

Termah Zreče

Poglej na zemljevidu

Petek, 24.9.2021

08.00 – 09.00

Registracija udeležencev

09.00 – 09.05

Pozdrav in uvodne besede, predsednica sekcije Renata Batas, dipl. m.s., ET

I. SKLOP

Moderatorici: Renata Batas, dipl. m.s., ET in Ines Prodan,dipl. m.s., ET

09.05 – 09.25

Napredna praksa v zdravstveni negi na področju oskrbe kompleksnih ran viš. pred. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Ljubiša Pađen, dipl. zn., mag. zdr. neg

09.25 – 09.55

Možnost dodatnih terapij pri bolnikih z vensko golenjo razjedo Prim. dr. Tanja Planinšek Ručigaj, dr. med., svetnica

09.55 – 10.15

Pomen poznavanja sodobnih oblog za oskrbo rane in najpogostejše napake pri uporabi Ines Prodan, dipl. m.s., ET

10.15 – 10.35

Kratkoelastični povoji, dolgoelastični povoji, kompresijski sistemi – Kateri so boljši? Mojca Vreček, dipl. m.s., ET

10.35 – 10.45

Predstavitev sponzorja – 2 x M za zaščito in oskrbo rane ga. Nataša Pele

10.45 – 10.55

Vprašanja in diskusija

10.55 – 11.25

ODMOR

II. SKLOP

Moderatorici: Robertina Benkovič, dipl. m.s., univ. dipl. org., ET in Tadeja Krišelj, dipl. m.s., univ. dipl. org., ET

11.25 - 11.45

Prolaps recti Asist. Jakomin Tomaž, dr. med.

11.45 – 12.05

Komplikacije oskrbe stome pri uporabi konveksne podloge Tjaša Čebašek, dipl. m.s., ET

12.05 - 12.25

Ali dovolj poznamo medicinske pripomočke za oskrbo izločalne stome? Renata Batas, dipl. m.s., ET

12.25 – 12.45

Delovanje Zveze ILCO v Sloveniji Ivan Mrevlje, predsednik Zveze ILCO Slovenije

12.45 – 12.55

Predstavitev sponzorja - Sodobna oskrba in zaščita ogrožene kože Matej Kosi, 3M East AG

12.55 – 13.05

Vprašanja in diskusija

13.05 – 13.25

VOLITVE za predsednika in člane IO sekcije med. sester v enterostomalni terapiji (2021–2025)

13.25 – 14.25

ODMOR ZA KOSILO

III. SKLOP

Moderatorici: Anita Jelen, dipl. m.s., mag. zdrav.nege, ET, QM in Anita Jelar, mag. zdrav.soc. ved, dipl. babica, ET

14.25 – 14.45

Nacionalni protokol enkratne intermitentne kateterizacije ženske pred. Bojana Hočevar Posavec, mag. vzg. in menedž. v zdr.

14.45 – 15.05

Zmanjšanje motenj uriniranja z uporabo funkcionalne magnetne stimulacije Mirjam Salobir, sms

15.05 – 15.25

Zdravstvena oskrba pacientov z inkontinenco - smernice Anita Jelen, dipl. m.s., mag. zdrav.nege, ET, QM

15.25 - 15.35

Predstavitev sponzorja – MEDICO3 ga. Eva Bukovec

15.35 – 15.45

Vprašanja in diskusija

15.45– 16.00

ODMOR, OSVEŽITEV

IV. SKLOP

Moderatorici: Ines Prodan,dipl. m.s., ET in Tadeja Krišelj, dipl. m.s., univ. dipl. org., ET

16.00 – 16.20

Hranilne stome Polona Gorjup, dipl. m.s.

16.20 – 16.40

ZN in oskrba perkutane endoskopske gastrostome pri otroku Erika Šmid, dipl. m.s., ET

16.40 – 17.00

Gastrostoma v domačem okolju - prikaz primera Renata Batas, dipl. m.s., ET, Dragica Jošar, dipl. m.s., ET

17.00 – 17.10

Vprašanja in diskusija

17.10 – 17.20

Razglasitev rezultatov volitev

17.20

Zaključek izobraževanja in razdelitev potrdil

Več informacij


E dragica.josar@gmail.com

SPLOŠNE INFORMACIJE

Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izobraževanje. Program je v postopku določanja števila licenčnih točk. Program je namenjen zdravstvenim tehnikom, dipl. med. sestram, dipl. babicam, dipl. zdravstvenikom in vsem, ki potrebujejo znanja iz tega področja pri svojem vsakodnevnem delu.

Programski – strokovni odbor: Renata Batas, Anita Jelen, Ines Prodan, Dragica Jošar, Robertina Benkovič, Tadeja Krišelj, Vanja Vilar, Anita Jelar.

Organizacijski odbor: Renata Batas, Dragica Jošar, Ines Prodan, Robertina Benkovič, Anita Jelen, Vanja Vilar, Tadeja Krišelj in Anita Jelar.

V primeru poslabšanja epidemioloških razmer bomo enodnevno izobraževanje z volitvami predsednice/-ka in članov IO sekcije izvedli online, preko spletne platforme. O tem vas bomo pravočasno obvestili.

Splošni podatki

Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izobraževanje. Seminar je v postopku pridobivanja licenčnih in pedagoških točk.
Kotizacija z DDV znaša za 1 dan 190 € . Članom Z-Z se prizna 50% popusta.
Upokojene kolegice in kolegi, člani Zbornice – Zveze, so oproščeni plačila kotizacije.

V kotizacijo so všteta predavanja, zbornik, pogostitev v odmorih in potrdilo o udeležbi.

Kotizacijo nakažete na TRR ZZBNS – ZSDMSBZTS: 0201 5025 8761 480, sklic na št. 00 0215-24092021 s pripisom za Sekcijo medicinskih sester v enterostomalni terapiji, ki je odprt pri NLB d.d., poslovalnica Tavčarjeva 7, 1000 Ljubljana.

Elektronska prijava je možna preko E – prijavnice do katere dostopate preko spletni strani www.zbornica-zveza.si

Informacije pri ga. Dragici Jošar, dipl. m.s., ET na e-mail: dragica.josar@gmail.com.

Ob registraciji na dan seminarja potrebujete člansko izkaznico. Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa.