Na preteklosti gradimo prihodnost

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji

E sekcija-sterilizacija@zbornica-zveza.si
Datum & čas

14/3/2024

08:00

Trajanje: 2 dni
Lokacija

Terme Zreče - Hotel Vital, Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče

Poglej na zemljevidu

Četrtek, 14.3.2024

8.00 - 9.00

Registracija udeležencev

9.00 - 9.15

Otvoritev strokovnega srečanja in uvodni nagovori Moderator: Tanja Pristavec, Nataša Piletič

9.15 - 10.15

Pogled v ogledalo še ni pogled vase Barbara Polutnik Brusnik, Studio status izobraževanje in svetovanje

10.15 - 10.40

Vpliv delovnih pogojev na medosebne odnose zaposlenih v sterilizaciji Nataša Piletič, SB Novo Mesto

10.40 - 11.05

Sterilizacijski procesi v primarnem zdravstvenem sistemu Zorica Pristov, ZD Ljubljana

11.05 - 11.15

Razprava

11.15 - 11.30

Odmor

Moderator: Mateja Kugonič

11.30 - 11.50

Vzdrževanje in nega kirurških inštrumentov in kontejnerjev Žarko Josipovič, zastopnik Aesculap AG

11.50 - 12.35

Become a medical device inspector Richard Delplans, LTA medical

12.35 - 12.55

Vloga operacijske medicinske sestre in multidisciplinarno sodelovanje Irena Janša, Janja Kovačič, SB Jesenice

12.55 - 13.05

Razprava

13.05 - 14.20

Odmor za kosilo

Moderator: Tina Kudunc

14.20 - 14.35

Osnove razkuževanja Jasmina Murovec, Hartmann

14.35 - 14.45

Standardi in kakovostne zahteve za sterilizacijsko ovojnino »papir - folija« Nataša Kuhar, Sanolabor

14.45 - 15.05

Predstavitev 30 let dela, aktivnosti in razvoj sekcije MS in ZT v sterilizaciji Tanja Pristavec, predsednica sekcije

15.05 - 16.05

Okrogla miza: razvoj stroke sterilizacije skozi trideseta Nataša Piletič, članica IO sekcije

16.05 - 16.15

Razprava

16.15 - 16.45

Svečana obeležitev jubileja in podelitev priznanj na ožjem strokovnem področju

16.45 - 16.50

Zaključek prvega dne strokovnega srečanja

19.30

Skupna večerja

Petek, 15.3.2024

8.00 - 9.00

Registracija udeležencev Moderator: Simona Pervinšek

9.00 - 10.00

Danes pa res začnem spati Jerca Šubic, CKZ Kranj

10.00 - 10.30

Situacijsko zavedanje v zdravstveni oskrbi pri uporabi sterilnih medicinskih pripomočkov Tanja Pristavec, SB Jesenice

10.30 - 11.00

Priložnosti za izboljšave prostorskih pogojev za kakovostno in varno sterilizacijo Robert Vodušek

11.00 - 11.10

Razprava

11.10 - 11.25

Odmor Moderator: Blanka Muzga

11.25 - 11.45

Mikrobiološki nadzor zraka v prostorih sterilizacije Darija Zupančič, Onkološki inštitut Ljubljana

11.45 - 12.05

Vpliv novega Zakona o medicinskih pripomočkih na zdravstvene ustanove Marjetka Kralj Kunčič, poslovno svetovanje Timian

12.05 - 12.25

Zahteve sterilizacije medicinskih pripomočkov v okviru zdravstvene inšpekcije Vera Ovsenek, inšpektorat RS

12.25 - 12.35

Razprava

12.35 - 12.40

Zaključne besede predsednice SS in zaključek strokovnega srečanja

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je bil oddan v licenčno vrednotenje pri Zbornici – Zvezi. Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Kotizacija z DDV znaša 360 € za 2 dni, 180 € za 1 dan. Članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust.

Kotizacijo poravnate na transakcijski račun NLB, Tavčarjeva 7, ZZBNS – ZDMSBZTS: št. 02015-0258761480, sklic na številko 0222-14032024 s pripisom Za Sekcijo MS in ZT v sterilizaciji. Aktivni udeleženci so oproščeni plačila kotizacije.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Dodatne informacije lahko pridobite pri Tanji Pristavec, predsednica SS, tel. št.: 051 380 812,
e-naslov: sekcija-sterilizacija@zbornica-zveza.si

Rezervacija prenočišč na e naslov: booking@unitur.eu ali po telefonu na št: 03 75 75 147