Multidisciplinarna obravnava pacienta z bipolarno motnjo

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji in Psihiatrična bolnišnica Idrija

T 041-682-268 E prijava.psihsekcija@gmail.com
Datum & čas

14/4/2022

08:30

Lokacija

Strokovni spletni seminar

8.30 - 9.00

Prijava udeležencev v aplikacijo

9.00 - 9.10

Uvodni pozdrav

I. SKLOP Moderator: Aljoša Lapanja

9.10 - 9.55

Bipolarna motnja – diagnostika, zdravljenje in rehabilitacija Anica Gorjanc Vitez, dr. med., spec. psih.

9.55 - 10.25

Psihološka obravnava in vodenje pacienta z bipolarno motnjo dr. Špela Hvalec, univ. dipl. psih, spec. klin. psih.

10.25 - 10.40

Razprava

10.40 - 11.00

Odmor

II. SKLOP Moderator: Aljoša Lapanja

11.00 - 11.30

Proces zdravstvene nege in intervencije izvajalcev zdravstvene nege pri pacientu z 30 min bipolarno motnjo Urban Bole, dipl. zn., mag. zdr. nege

11.30 - 11.50

Promocija zdravja in zdravstveno-vzgojno delo s pacientom z bipolarno motnjo Sabina Vihtelič, dipl. m. s.

11.50 - 12.10

Obravnava pacienta z bipolarno motnjo v skupnosti psihiatrični obravnavi Jacinta Doberšek Mlakar, viš. med. ses., prof. zdr. vzg., ZD Sevnica, SPO

12.10 - 12.25

Razprava

12.25 - 12.50

Odmor

III. SKLOP Moderator: Aljoša Lapanja

12.50 - 13.10

Vloga delovne terapije pri obravnavi pacienta z bipolarno motnjo Mateja Kavčič, dipl. del. ter.

13.10 - 13.30

Vloga kliničnega farmacevta pri obravnavi pacienta z bipolarno motnjo Cvetka Bačar Bole, mag. farm., spec. klinične farmacije

13.30 - 13.50

Vloga socialne službe pri načrtovanju odpusta pacienta z bipolarno motnjo mag. Andreja Grudnik Seljak, univ. dipl. soc. del.

13.50 - 14.10

Razprava

14.10

Zaključek strokovnega spletnega seminarja

Splošne informacije

Programsko organizacijski odbor: Darko Loncnar, Aljoša Lapanja, Urban Bole, Simona Podgrajšek, Lidija Mrak, Maja Ogrič, Martina Pirih, Sabina Vihtelič, Nataša Hvala in Anja Mivšek.

Kotizacija z DDV je 120,00 €. V kotizacijo so všteti stroški organizacije strokovnega seminarja. Članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust pri plačilu kotizacije.
Kotizacijo nakažite na TR NLB, poslovalnica Tavčarjeva 7, Ljubljana – ZDMSZTS, štev. 0201 5025 8761 480 in sklicna št. 0202-14042022, s pripisom »za Sekcijo MS in ZT v psihiatriji«. Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje.
Seminar je pri Zbornici zdravstvene in babiške nege in Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in Zdravniške zbornice v postopku vrednotenja za pridobitev licenčnih točk ter vpisa strokovnega izobraževanja v register strokovnih izobraževanj Zbornice Zveze.

Prijava

E – prijava za člane Z – Z

E – prijava za nečlane Z – Z

Število prijav NI omejeno!

Dodatne informacije

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.
V kolikor bi imeli z elektronsko prijavo težave, se lahko prijavite tudi preko elektronske pošte prijava.psihsekcija@gmail.com (pri tem obvezno navedite ime in priimek, svoj naslov, izobrazbo, delovno organizacijo, kjer ste zaposleni ter plačnika kotizacije).
Navodila za dostop do spletnega seminarja boste prejeli po e-pošti do 13. 4. 2022. Potrdila o izobraževanju ter dodelitev licenčnih točk pa boste prejeli po opravljenem izobraževanju in plačilu kotizacije.

Dodatne informacije preko prijava.psihsekcija@gmail.com ali na številko 041-682-268 (g. Aljoša Lapanja).

Vljudno vabljeni!

Predsednik Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji
Darko Loncnar, dipl. zn., mag. zdr.-soc. manag., pred