Mobilni paliativni tim se predstavi

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja v sodelovanju s Splošno bolnišnico Murska Sobota

T 031 354 123 E dragica.josar@gmail.com
Datum & čas

29/5/2023

15:00

Lokacija

V jedilnici Službe bolnišnične prehrane in dietoterapije Splošne bolnišnice Murska Sobota

Poglej na zemljevidu

15.00 - 15.30

Registracija udeležencev

15.30 - 15.40

Uvodni nagovor vodstva

15.40 - 16.00

Mobilni paliativni tim se predstavi Manuela Kuhar Makoter, dr. med., specialistka kirurgije, Nataša Kreft, dipl. m. s., mag. zdr. - soc. manag.

16.00 - 16.20

Interdisciplinarni pristop k paliativnemu pacientu Maja Šeruga, dr. med., Valentina Goršak Lovšin, dipl. m. s.

16.20 - 17.00

Najpogostejši simptomi v paliativi Luana Laura Kosič, dr. med.; Natalija Kumperščak, dipl. m. s.

17.00 - 17.20

Odmor

17.20 - 17.40

Pomen klinične prehrane pri paliativnih bolnikih Polona Audič Bevc

17.40 - 18.00

Zdravila v paliativi Teja Glavnik, mag. farm.

18.00 - 18.20

Obravnava paliativnega bolnika v bolnišnici in načrtovanje odpusta Maja Cimerman, dr. med. specialist FRM., Marija Flisar, dipl. m. s., mag. zdr. nege.

18.20 - 18.40

Vloga socialnega delavca v paliativni oskrbi Boštjan Mrzlak, dipl. soc. delavec.

18.40 - 19.00

Izkušnje oskrbe paliativnih bolnikov iz terena Stanko Malačič, dr. med., spec. druž. med.

19.00 - 19.30

Razprava in zaključek

Splošne informacije

Prosimo, da se prijavite najpozneje do 28. 5. 2023 preko E-prijave na spletni strani Zbornice – Zveze.

Člani DMSBZT Pomurja imajo 100 % popust.

Strokovno izobraževanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj ter vrednotenja za licenčne in pedagoške točke pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Dodatne informacije: Dragica Jošar, dragica.josar@gmail.com ali na tel.: 031 354 123

Predsednica SDMSBZT Pomurja
Dragica Jošar