Metoda montessori za starejše in osebe z demenco

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v vzgoji in izobraževanju

E sekcija-izobrazevanje@zbornica-zveza.si
Datum & čas

27/2/2024

17:00

Lokacija

Izobraževanje na daljavo

Na srečanju bo Sara Črepinšek predstavila metodo montessori za starejše in osebe z demenco. Metoda daje poudarek ohranjanju samostojnosti posameznika, njegovemu aktivnemu vključevanju v odločanje in življenje v skupnosti, razbija stereotipe o demenci ter o tem, kaj ljudje z demenco še zmorejo. Pri delu se uporablja 12 načel montessori, ki predstavljajo izhodišče za individualno in skupinsko delo. Pristop je pred več 100 leti razvila zdravnica Maria Montessori pri njenem delu z otroki. Pedagogiko montessori je za delo s starejšimi prilagodil dr. Cameron J. Camp. Glavno vodilo je »Pomagaj mi, da naredim sam«.

17.00 - 17.10

Uvodni pozdrav izr. prof. dr. Boris Miha Kaučič, predsednik Sekcije medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju

17.10 - 18.10

Metoda montessori za starejše in osebe z demenco Sara Črepinšek, diplomirana delovna terapevtka Dom sv. Jožef, Celje

18.10 - 18.30

Razprava

18.30

Zaključek srečanja z evalvacijo

Splošne informacije

Predstavitev predavateljice

Sara Črepinšek je diplomirana delovna terapevtka in licencirana inštruktorica metode montessori za starejše in osebe z demenco (Montessori Inspired Lifestyle: Dementia Programming). Od leta 2018 dalje vodi seminarje v Domu sv. Jožef za svojce in strokovno osebje ter ostalo zainteresirano javnost. Sodeluje tudi z nekaterimi drugimi slovenskimi domovi za starejše, ki si prizadevajo v svojo prakso vpeljati načela, metode montessori za starejše in osebe z demenco. Vsa znanja montessori sprotno preverja pri svojem delu s stanovalci Doma sv. Jožef, kjer dela že od leta 2008. Zagovarja uporabo individualno pripravljenih dejavnosti, predlog in pripomočkov, ki odsevajo izkušnje, spretnosti, sposobnosti, veščine in znanja posameznika. Od leta 2022 je vodja montessori programov v Domu sv. Jožef, kjer so v letu 2023 pridobili bronasti montessori certifikat za delo s stanovalci, kakor tudi za montessori način vodenja in dela z zaposlenimi.

Na strokovno srečanje se je potrebno prijaviti preko e-prijavnice, ki je objavljena na spletni strani Zbornice – Zveze. Število mest je omejeno na 80. Za članice/člane Zbornice-Zveze je kotizacija 15 €, za nečlanice/nečlane Zbornice-Zveze je kotizacija 30 €.

Povezavo do e-srečanja boste prejeli po e-pošti.

V primeru, da se prijavljena oseba pravočasno ne odjavi, (najkasneje do 17. 2. 2024) ali se ne udeleži srečanja na daljavo, se obračuna kotizacija skladno s cenikom Zbornice – Zveze.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Udeleženec srečanja mora zagotoviti delujočo kamero in mikrofon.

Strokovno srečanje je v postopku pridobitve licenčnih točk na Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Pri udeležbi na daljavo je potrebno upoštevati infografiko: