Metoda Komunikacije izločanja kot podpora novorojenčku v domačem okolju pri izločanju in odvajanju

Organizator

Društvo MSBZT Celje

E info@dmsbzt-celje.si
Datum & čas

6/4/2021

15:50

Lokacija

preko Google meet

Anja Zagoričnik Jarm , mag. zdr. nege; Apana

OPIS: Izločanje in odvajanje sta temeljni fiziološki aktivnosti, ki prispevata k vzdrževanju zdravja človeka, že od obdobja novorojenčka. Metoda komunikacije izločanja (KI) je ena izmed možnosti, ki omogočajo drugačen pristop k previjanju.

Predavateljica vam bo predstavila metodo KI na podlagi raziskave – pilotne študije, ki jo je izvedla za potrebe magistrske naloge. S tečajem o metodi KI lahko kot zdravstveni delavci uspešno izobrazimo nosečnice v zadnjem trimesečju ali porodnice in jim tako z novimi spoznanji olajšamo negovanje novorojenčka in dojenčka

15.50

Registracija

16.00

Teoretični temelji za poglobljeno razumevanje negovanja novorojenčka glede izločanja in odvajanja (anatomija, fiziologija, zgodovina previjanja) in praktične vsebine za izobraževanje metode KI v vsakdan mladih družin Novorojenčki svojo potrebo po izločanju in odvajanju izražajo na 4 načine: glasovni in gibalni znaki, pogosti časovni okvirji, otroku lasten ritem in notranji občutek staršev

17.00

Glavne prednosti prakticiranja metode KI so: alternativni pristop k previjanju,

18.45

Globlja povezanost z otrokom, praktičnost in učinkovita preventiva ter, intervenacija pri pojavu infantilnih kolik

20.30

začeten vložek časa, znanja in energije ter, nepraktičnost izvajanja metode KI izven domačega okolja

21.00

Razprava in Zaključek

Splošne informacije

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 15eur z vključenim DDV za posameznega udeleženca.
Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin).

Kotizacija se plača po izstavljenem računu.

Prijava

Prijave so na portal Zbornice Zveze, kamor lepo prosim vpišite svoj mail, da vam lahko pošljemo po mailu povezavo za predavanje.

Izobraževanje je vpisano v register izobraževanj Zbornice Zveze.

Vljudno vabljeni!

Predsednica DMSBZT Celje
Kordiš Tomica