Mejna osebnostna motnja

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041 754 695 E irma.kiprijanovic@gmail.com
Datum & čas

22/4/2022

08:00

Lokacija

V spletnem okolju Zoom

8.00 - 8.20

Prijava udeležencev v spletno okolje

8.20 - 8.30

Uvodne besede dr. Radojka Kobentar

8.30 - 9.15

Mejna osebnostna motnja in njene značilnosti dr. Bojan Varjačič Rajko, klin. psih.

9.15 - 10.00

Funkcioniranje osebe z motnjo v socialnem okolju – družina, šola, delovno mesto dr. Silva Demšar, dr. med., spec. psihiatrije

10.00 - 10.15

Vprašanja, povzetki in diskusija

10.15 - 10.30

Odmor

10.30 - 11.15

Podpora družine članu z osebnostno motnjo Anica Pišl, prof. def.

11.15 - 12.00

Kje so meje zdravstvene nege – prikaz primera iz prakse Slavica Roljič, mag. zdr. neg.

12.00 - 12.10

Odmor

12.10 - 12.55

Psihoterapija oseb z mejno osebnostno motnjo dr. Bojan Varjačič Rajko, klin. psih.

12.55 - 13.30

Delavnica - igra vlog s prikazom primera v obravnavi Anica Pišl, Slavica Roljič

13.30 - 14.00

Razprava in zaključek seminarja dr. Radojka Kobentar

Splošne informacije

Seminar je namenjen medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom drugim sodelavcem in v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja s področja osebnostnih motenj in se seznaniti s težavami socialne integracije ter poglobiti razumevanje oseb z motnjo v kliničnem in izvekliničnem okolju. V obliki predavanj in primerov iz prakse vas bomo seznanili z življenjskimi situacijami in problemi oseb z motnjo.

Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Gordana Lokajner, Radojka Kobentar
Program je v postopku vrednotenja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija: izobraževanje je namenjeno članom ljubljanskega društva in NI KOTIZACIJE!

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Vse informacije v zvezi s prijavo v spletno okolje, kjer bo potekalo izobraževanje boste prejeli na vaš E – naslov, en dan pred dogodkom, zato prosimo, da ga ob prijavi obvezno navedete.
Prijave preko prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana: www.drustvo-med-sester-lj-si do 16. 4. 2022, število mest je omejeno do 40.
Dodatne informacije: Irma Kiprijanović, GSM 041 754 695 ali irma.kiprijanovic@gmail.com

Vljudno vabljeni!

Koordinatorica
Dr. Radojka Kobentar

Predsednica DMSBZT Ljubljana
Đurđa Sima, dipl. m. s.