Mejna osebnostna motnja – Borderline

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041 754 695 E drustomedsesljubljana@gmail.com
Datum & čas

21/4/2023

08:00

Lokacija

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, Poljanska cesta 14, 1000 Ljubljana

Poglej na zemljevidu

8.00 - 8.20

Registracija

8.20 - 8.30

Uvodne besede dr. Radojka Kobentar

8.30 - 9.15

Mejna osebnostna motnja in njene značilnosti dr. Bojan Varjačič Rajko, klin. psih.

9.15 - 10.10

Funkcioniranje osebe z motnjo v socialnem okolju – družina, šola, delovno mesto dr. Silva Demšar, dr. med., spec. psihiatrije

10.00 - 10.15

Vprašanja, povzetki in diskusija

10.15 - 10.30

Odmor

10.30 - 11.15

Podpora družine članu z osebnostno motnjo Anica Pišl, prof. def.

11.15 - 12.00

Kje so meje zdravstvene nege – prikaz primera iz prakse Slavica Roljič, mag. zdr. neg.

12.00 - 12.10

Odmor

12.10 - 12.55

Psihoterapija oseb z mejno osebnostno motnjo dr. Bojan Varjačič Rajko, klin. psih.

12.55 - 13.30

Delavnica - igra vlog s prikazom primera v obravnavi Anica Pišl, Slavica Roljič

13.30 - 14.00

Razprava in zaključek seminarja dr. Radojka Kobentar

Splošne informacije

Seminar je namenjen medicinskim sestram, babicam, zdravstvenim tehnikom in drugim sodelavcem v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja s področja osebnostnih motenj in se seznaniti s težavami socialne integracije ter poglobiti razumevanje oseb z motnjo v kliničnem in izvenkliničnem okolju. V obliki predavanj in primerov iz prakse vas bomo seznanili z življenjskimi situacijami in problemi oseb z motnjo.
Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Gordana Lokajner, Radojka Kobentar
Program je ovrednoten z licenčnimi in pedagoškimi točkami pri Zbornici – Zvezi.

Izobraževanje je namenjeno članom ljubljanskega društva in NI KOTIZACIJE! Kotizacija se krije iz naslova plačanih članarin.

Prijave preko prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana: www.drustvo-med-sester-lj-si do 18. 4. 2023, število mest je omejeno do 30.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Dodatne informacije Irma Kiprijanović, GSM 041 754 695 ali drustomedsesljubljana@gmail.com

Vljudno vabljeni!