Medosebni odnosi na delovnem mestu

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

E info@dmsbzt-celje.si
Datum & čas

24/4/2024

15:45

Lokacija

DMSBZT Celje, Kidričeva 25 (3. nadstropje), 3000 Celje

Poglej na zemljevidu

15.45 - 16.00

Registracija

16.00 - 16.30

Uvod

16.30 - 17.30

Pomen kakovostne komunikacije za medosebne odnose v delovnem okolju:

- Odnos med zaposlenimi (v timu- med sodelavci, vodja-podrejeni);

- Komunikacijski šumi; o Tišina in molk;

- Kritika in pohvala.

17.30 - 17.40

Odmor

17.40 - 18.40

Reševanje konfliktov v medosebnih odnosih:

- Kaj konflikt je in kaj ni?

- Obvladovanje notranjih konfliktov;

- Odzivi na konflikt v medosebnih odnosih;

- Kako je smiselno reagirati v konfliktu;

- Spreminjanje vedenjskih vzorcev.

- Kako komunicirati, ko je vaš sogovornik težaven?

- Zavedanje lastnih odzivov v komunikaciji z zahtevnim sogovornikom;

- Empatija;

- Razmejevanje vlog.

18.40 - 19.00

Delo s težavnimi sodelavci in pacienti (vzroki za to, kako ravnati v takih primerih)

19.00 - 19.10

Odmor

19.10 - 20.00

Refleksija in zaključek

Splošne informacije

Predavatelj: Sabina Kračun mag. zak in druž. štud. (spec. ZDT), dipl. m. s.

Omejitev št. udeležencev: 20 oseb

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 20 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca.

Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu. Prijave so na portalu Zbornice Zveze, vpišite ob prijavi svoje maile, kamor vam bomo poslali potrdilo.

Odpoved prijave na izobraževanje je možna v portalu članov (velja za člane Zbornice – Zveze) ali na e-naslov kontaktne osebe strokovnega srečanja. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.
S pravočasno odjavo namreč omogočite prijavo udeležencem, ki se zaradi zapolnjenih mest na izobraževanje niso mogli prijaviti.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Za dodatne informacije se obrnite na info@dmsbzt-celje.si