Medicinska sestra zmore vse, tudi besedo »NE!«

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

E info@dmsbzt-celje.si
Datum & čas

9/1/2023

15:00

Lokacija

Webinar izobraževanje

Predavateljica: Marjana Peganc, mag. zak. in druž. štud., dipl. m. s.

Zaposleni v zdravstvenem sistemu se pogosto ne zavedajo svoje pravice, da lahko uporabijo besedo »NE«, ko čutijo, da na nekaj ne želijo pristati. Svet se vedno deli na dva pola: sever – jug, vzhod – zahod, lep – grd, mlad -star, zdrav – bolan, žrtev nasilja – storilec nasilja,… Prav tako pa v zdravstvenih organizacijah obstajajo posamezniki ali skupine sodelavcev, ki znajo besedo »NE!« uporabljati na vsakem koraku. Obstajajo pa tudi tisti, ki besede »NE!« ne zmorejo uporabiti niti takrat, ko nekdo prestopi njihove osebnostne meje. Zdravstveni delavci niso zmožni postavljati lastne meje ljudem v svojem neposrednem okolju, kar pa vodi v izgorelost, nezadovoljstvo na delovnem mestu in zapuščanje sistemov. Vodilni v zdravstvenem sistemu se upirajo poskrbeti za posameznike, ki se psihično in fizično lomijo pod težo zahtev teh sistemov. Zato je to izobraževanje namenjeno ozaveščanju zdravstvenih delavcev, da spoznajo svoje pravice, ki jih lahko zahtevajo na asertiven način.

15.00 - 15.15

Registracija

15.15 - 15.30

Pozdrav udeležencem in predstavitev izvedbe izobraževanja

15.30 - 16.15

Nismo podredljivi, nismo nasilni – smo asertivni

16.15 - 17.00

Kaj je asertivni »NE!« in kaj ni asertivni »NE!« ?

17.00 - 17.15

Vprašanja

17.15 - 17.30

Odmor

17.30 - 18.00

Trenutek, ko se ne odločim, da asertivnost ni primerna

18.00 - 18.30

Zakaj bi bili asertivni do sodelavcev in nadrejenih?

18.30 - 18.45

Vprašanja

18.45 - 19.20

Kakšne so moje pravice, ko nekdo prestopi moje meje?

19.20 - 20.00

Kaj nam preprečuje, da bi bili asertivni?

20.00 - 20.30

Diskusija in zaključek

Splošne informacije

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 15 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu.

Pri prijavi vpišite svoj mail, da vam lahko pošljemo povezavo za predavanje.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Izobraževanje je vpisano v register izobraževanj Zbornice – Zveze.

Vljudno vas prosimo, da upoštevate spletni bonton.