Kvaliteta zdravljenja s peritonealno dializo

Organizator

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji

E info@nefroloska-sekcija.si
Datum & čas

27/1/2022

16:00

Lokacija

Ljubljana

16.00 - 16.05

Pozdrav k petemu kongresu: Čas je za PD Bojan Knap

16.05 - 16.30

PD raztopine v Sloveniji Tanja Belčič

16.30 - 17.00

PET test – novosti in vpliv na klinično prakso Denis Fornazarič

17.00 - 17.15

Pacientov pogled na življenje s PD Valentina Trefalt, Nataša Pavlič, Barbara Savicki- Ponikvar , Bojan Knap

17.15 - 17.30

Odmor in kavica

17.30 - 17.50

Vloga PD timov in sodelovanja pri porastu števila PD bolnikov v Sloveniji Diana Malić

17.50 - 18.30

Pomen in možnosti telesne vadbe bolnikov na PD Špela Bogataj

18.30 - 19.00

Otroci in PD Gregor Novljan, Nina Battelino

19.00 - 19.20

Začetki in odziv pacientov na Share Source – SB Novo mesto Malnarič Marentič Vlasta, Darja Cesar

19.20 - 19.40

Izobraževanje pacientov: kateri pristop deluje? Robert Ekart

19.40 - 20.00

Program predializnega izobraževanja v UKC Maribor Ana Koroša

20.00

Večerja in druženje

Splošne informacije

Vljudno vabljeni v imenu ožjega organizacijskega odbora: Čas je za peritonealno dializo!

Bojan Knap, Jernej Pajek, Damjan Kovač

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z