Kultura varnosti v zdravstvu

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041 754 695 E irma.kiprijanovic@gmail.com
Datum & čas

16/5/2024

15:45

Lokacija

Spletno okolje

15.45 - 16.00

Prijava v spletno okolje

16.00 - 16.15

Pozdravne besede in predstavitev izvedbe izobraževanja Saša Mohar, dipl. m. s., mag. manag.

16.15 - 16.45

Predstavitev Varnostne kulture zaposlenih v zdravstvu Klavdija Peternelj, MSc (KŠ), dipl. m. s.

16.45 - 17.15

Čas za vaša vprašanja, diskusijo, zaključne besede Saša Mohar, dipl. m. s., mag. manag.

Splošne informacije

Seminar je namenjen zdravstvenim tehnikom, medicinskim sestram in drugim zaposlenim v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja in veščine za bolj učinkovito in uspešno obravnavo pacientov v kliničnem okolju. V obliki predavanj in primeri iz prakse vas bomo seznanili z nekaterimi problemi, ki se pojavljajo v delovnih okoljih.

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice ali po e-pošti na spletni strani DMSBZT Ljubljana ali drustvomedsesljubljana@gmail.com do 14. 5. 2024.

Vse informacije v zvezi s prijavo v spletno okolje, kjer bo potekalo izobraževanje boste prejeli na vaš elektronski naslov, en dan pred dogodkom, zato prosimo, da ga ob prijavi obvezno navedete. V spletno okolje se prijavite s imenom in priimkom, ki ste ga navedli ob prijavi na izobraževanje!

Izobraževanje je namenjeno članom DMSBZT Ljubljana.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Za dodatne informacije se obrnite na irma.kiprijanovic@gmail.com.