Kronično bolan otrok in vloga medicinske sestre

Organizator

UP Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola

E mariza.bulic@fvz.upr.si
Datum & čas

5/4/2023

15:00

Lokacija

UP Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, Izola (predavalnica 3, pritličje)

Poglej na zemljevidu

15.00 - 15.15

Registracija udeležencev

15.15 - 15.30

Uvodna predstavitev

15.30 - 16.15

Otrok s kompleksnimi zdravstvenimi potrebami in vloga medicinske sestre pri celostni obravnavi Majda Oštir, mag. zdr. neg., Janja Gržinič, mag. zdr. neg.

16.15 - 17.00

Ko se novorojenček rodi s kronično boleznijo – načrt zdravstvene nege s prikazom primera Majda Oštir, mag. zdr. neg., Janja Gržinič, mag. zdr. neg.

17.00 - 17.15

Odmor s kavo

17.15 - 18.00

Enteralno hranjenje pri otroku v bolnišnici in v domačem okolju Majda Oštir, mag. zdr. neg., Janja Gržinič, mag. zdr. neg.

18.00 - 18.45

Otrok s kronično dihalno odpovedjo in prehod v domače okolje (zdravljenje s kisikom na domu, traheostoma, neinvazivna ventilacija) Majda Oštir, mag. zdr. neg., Janja Gržinič, mag. zdr. neg.

18.45 - 19.00

Zaključna diskusija Majda Oštir, mag. zdr. neg., Janja Gržinič, mag. zdr. neg.

Splošne informacije

Namen izobraževanja je seznaniti medicinske sestre s kompleksnimi boleznimi pri otroku ter poudariti pomembno vlogo medicinske sestre pri celostni obravnavi. Udeleženci bodo prepoznali potrebe kronično bolnih otrok in njihovih družin ter bodo pri načrtovanju aktivnosti vključevali multidisciplinaren pristop, ki bo zagotovil varen prehod iz bolnišnice v domače okolje ter kakovostno življenje cele družine.

Strokovno izobraževanje je vpisano v register strokovnih izobraževanj Zbornice – Zveze.

Dodatne informacije

Kotizacija znaša 66 € (z DDV) in vključuje organizacijo izobraževanja, gradivo ter izdajo potrdila o udeležbi. Za mentorje v kliničnem okolju, ki sodelujejo pri kliničnem in praktičnem usposabljanju študentov UP FVZ, je udeležba brezplačna. Kotizacijo je potrebno poravnati pred pričetkom izobraževanja, s tem je prijava potrjena. Znesek kotizacije nakažete na: UP FVZ, Polje 42, 6310 Izola, št. podračuna: 01100 – 6000006037 (namen: vpišete svoje IME in PRIIMEK).

Spletni prijavni obrazec je dostopen na spletni strani https://fvz.upr.si/strokovno-izobrazevanje-delavnice/
Ob prijavi je potrebno navesti točne podatke plačnika (v primeru podjetja tudi davčno št.).

Prijave zbiramo do petka, 31. marca 2023.