Koncept ekologije v zdravstvu

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041 754 695 E drustvomedsesljubljana@gmail.com
Datum & čas

6/10/2023

08:00

Lokacija

Predavalnica DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, 1000 Ljubljana

Poglej na zemljevidu

8.00 - 8.20

Registracija udeležencev

8.20 - 8.25

Pozdravni nagovor predsednice DMSBZT Ljubljana Đurđa Sima, dipl. m. s.

8.30 - 9.15

Okoljski izzivi in njihov vpliv na kakovost življenja ljudi prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj

9.15 - 10.05

Pridobivanje ekoloških kompetenc v učnem procesu doc. dr. Sedina Kalender Smajlovič

10.05 - 10.35

Odmor

10.35 - 11.25

Dejavniki okolja v teorijah, modelih in konceptih zdravstvene nege doc. dr. Ljiljana Leskovic

11.25 - 12.15

Pomen okoljskih dejavnikov pri obravnavi pacientov - primera iz prakse Adnan Selimovič, dipl. zn.

12.15 - 12.25

Odmor

12.25 - 13.15

Kje smo in kaj lahko storimo v zdravstveni in babiški negi za varovanje okolja Nataša Čermelj, dipl. m. s.

13.15 - 13.30

Vprašanja, ideje in zaključne misli Radojka Kobentar

Splošne informacije

Seminar je namenjen medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom drugim sodelavcem v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo spoznavati in prepoznavati ekološke vidike človekovega razvoja z vključevanjem le – teh v proces obravnave s ciljem širšega razumevanja razvoja okoljskih in človeških virov, ki prispevajo k odličnosti storitev in višji stopnji kakovosti življenja ljudi. V obliki predavanj in primerov iz prakse vas bomo seznanili z različnimi pogledi na okoljske dimenzije zdarvstvene in socialne obravnave vključujuč življenjske situacije in probleme s katerimi se vsakodnevno srečujemo.

Seminar je namenjen članom ljubljanskega društva in NI KOTIZACIJE. Stroški izobraževanja bodo kriti iz sredstev regijega društva oziroma iz naslova plačanih članarin.
Prijave do 28. 9. 2023 oziroma do zasedenosti mest 30.

Program je ovrednoten z licenčnimi točkami pri Zbornici – Zvezi.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Dodatne informacije in prijave: Irma Kiprijanović GSM 041 754 695 ali drustvomedsesljubljana@gmail.com