Komunikacijski kažipoti v zdravstvu, Ksenija Benedetti

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

E info@dmsbzt-celje.si
Datum & čas

11/11/2021

16:00

Lokacija

Online predavanje

16.00

Registracija

16.05 - 17.30

Nebesedna komunikacija, Prvi vtis, Rokovanje v trenutnih razmerah

17.30 - 17.45

Besedna govorna in pisna komunikacija: Nagovarjanje, naslavljanje, Vikanje-tikanje, Predstavljanje, Sporočanje negativne novice, Prepovedane teme, Pisna sporočila: elektronska komunikacija

17.45 - 18.30

Primeren videz, odnos do sodelavcev, pacientov in svojcev

18.30 - 19.00

Razprava in sklepne misli ob zaključku in zaključek predavanja

Splošne informacije

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 15 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin).

Izobraževanje je vpisano v register izobraževanj Zbornice Zveze.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Vljudno vabljeni!

Kordiš Tomica
Predsednica DMSBZT