Komunikacija v zdravstveni negi

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja

T 031 354 123 E dragica.josar@gmail.com
Datum & čas

28/1/2020

15:30

Lokacija

v jedilnici SB Murska Sobota

Poglej na zemljevidu

15.30 - 16.00

Registracija

16.00 - 16.05

Pozdravni nagovor predsednice DMSBZT Pomurja

16.05 -17.00

Učinkovita komunikacija v zdravstveni negi Stanko Lipič, NLP Coach in Mojster Praktik hipnoze

17.00 - 17.50

Vzpostavitev dobrega stika s pacientom in njegovimi svojci Stanko Lipič, NLP Coach in Mojster Praktik hipnoze

17.50 - 18.40

Obvladovanje stresa zaposlenih v zdravstveni negi Stanko Lipič, NLP Coach in Mojster Praktik hipnoze

18.40 - 19.00

Razprava in zaključek

Splošne informacije

Strokovno izobraževanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj ter vrednotenja za licenčne in pedagoške točke pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Člani  DMSBZT Pomurja imajo 100 % popust (razliko do polne cene kotizacije društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.)

Prijava

Prosimo, da se prijavite najpozneje do  25. 01. 2020  preko e-prijavnice na  spletni strani DMSBZT Pomurja – www.drustvo-mszt-pomurja.si ali preko E- prijave Zbornice –Zveze.

Dodatne informacije

Dragica Jošar, dragica.josar@gmail.com ali na tel. : 031 354 123